Przewodniczący KEP dziękuje za posługę ks. abp. Celestino Migliore

Przewodniczący Episkopatu dziękuje za posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

– Kiedy Papież Franciszek mianuje ks. abp. Celestino Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Federacji Rosyjskiej, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyrażam wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi za to, że tak dobrze reprezentował Ojca Świętego w Polsce – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną wypowiedź ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski dla Biura Prasowego KEP:

Kiedy w 2010 r. witałem na lotnisku ks. abp. Celestino Migliore wraz z ówczesnym Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, wtedy abp Józef Michalik powiedział, że po dobrym nuncjuszu, otrzymaliśmy nuncjusza „migliore” czyli „lepszego”. Te słowa wypełniły się w posłudze ks. abp. Celestino Migliore, który wniósł ze sobą bogate doświadczenie posługi w nuncjaturach w Angoli, Stanach Zjednoczonych, Egipcie oraz w Warszawie, gdzie był w latach 1989-1992. Następnie został mianowany obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu oraz pracował w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej w latach 1995-2002. Ważna była także jego kolejna posługa jako nuncjusza i stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Następnie został Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.

Charakterystyką posługi ks. abp. Celestino Migliore jest duszpasterstwo. Chętnie odpowiadał na zaproszenia biskupów do udziału w uroczystościach. Nie odmawiał także na zaproszenia kierowane przez zakony lub osoby świeckie.

Przez minione prawie sześć lat ks. abp Celestino Migliore przygotowywał dokumenty dla Stolicy Apostolskiej, które posłużyły do nominacji lub przeniesienia na nowe miejsca posługi lub na emeryturę ponad 50 biskupów, czyli około jednej trzeciej Konferencji Episkopatu Polski. Sam zaś konsekrował sześciu biskupów, a współkonsekrował prawie dwudziestu biskupów polskich.

Ważnym aspektem pracy dyplomatycznej ks. abp. Celestino Migliore była także jego posługa jako dziekana korpusu dyplomatycznego. Nie uchylał się przed obowiązkami z tym związanymi.

Chciałbym podkreślić, że Arcybiskup Nuncjusz dobrze zna język polski. Sam rozmawia po polsku, i nawet, gdy ktoś zaczyna konwersację w języku włoskim to ks. abp Celestino Migliore płynnie przechodzi na język polski.

Kiedy Papież Franciszek mianuje ks. abp. Celestino Migliore Nuncjuszem w Federacji Rosyjskiej, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyrażam wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Nuncjuszowi za to, że tak dobrze reprezentował Ojca Świętego w Polsce. W nowej posłudze życzymy Księdzu Arcybiskupowi wszelkich łask Bożych i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

KEP

drukuj