fot. PAP

Przepisy pracy osób niepełnosprawnych niezgodne z Konstytucją

Przepisy, które określają ilość godzin pracy osób niepełnosprawnych są niezgodne z konstytucją. TK orzekł, że art. 15 ust. 2 narusza zapisaną w art.2 konstytucji zasadę sprawiedliwości społecznej.

Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Związkowcy zaskarżyli art. 15 ustawy z 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Według tego zapisu czas pracy osoby z dysfunkcjami ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może zostać skrócony z 8 godzin dziennie do 7 i z 40 godzin tygodniowo do 35.

Aby tak się stało osoba niepełnosprawna musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy.

– Osobie niepełnosprawnej przysługuje skrócony czas pracy, ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność. Nowela wprowadzała tymczasem zapisy mówiące o tym, że oprócz stwierdzenia niepełnosprawności potrzebne było jeszcze zaświadczenie lekarskie, które w przeciwieństwie do tego orzeczenia, nie miało kryteriów, jakie należy spełniać, aby to zaświadczenie było wydane. W razie negatywnej decyzji lekarza, nie było trybu odwoławczego. Mało tego, pracodawca nie ponosił żadnych konsekwencji, w przypadku nieprzyjęcia takiego zaświadczenia. To konstytucyjne uprawnienie pracowników niepełnosprawnych pozostało tylko na papierze. Zgodnie z naszą opinią i skargą, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował te przepisy. Dał rządowi rok czasu na zmianę, aby faktyczne uprawnienia tam się znalazły – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.

 

Wypowiedź Marka Lewandowskiego, rzecznika NSZZ Solidarność


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj