fot. pixabay.com

Projekt budżetu na 2022 rok zaakceptowany przez rząd

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Znalazły się w nim nowe propozycje programowe przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczą one między innymi pomocy dla rodzin.

Głównym celem rządu w 2022 roku jest jak najszybsze odbudowanie potencjału gospodarczego Polski. Wciąż odczuwamy skutki pandemii, jednak gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu – przekonywał wiceminister finansów, Sebastian Skuza.

– Finanse publiczne są w dobrej kondycji i są stabilne. Wyceną naszej wiarygodności są agencje ratingowe, a one pozytywnie przyjmują dane budżetowe i nasze perspektywy na następne lata – powiedział Sebastian Skuza.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Szczegóły ogłosił minister finansów, Tadeusz Kościński.

– Prognozujemy, że w przyszłym roku przychody będą na poziomie około 481,4 mld zł, a wydatki nie przekroczą 512,4 mld zł. Maksymalny deficyt powinien wynosić 30,9 mld złotych – mówił szef resortu.

Według prognoz w 2021 r. PKB zwiększy się o 4,9 procent, a w przyszłym roku o 4,6 procent. Średnioroczna inflacja wyniesie w 2022 roku 3,3 procent. Jak wskazał dr Bartłomiej Gabryś, ekonomista, dane są obarczone marginesem błędu.

– Dlatego dzisiaj z wielką ostrożnością podchodźmy do liczb. Zwracajmy uwagę na kondycję gospodarki, ale też na dane, które pozwalają nam porównywać ją w szerszym środowisku europejskim, bo to będzie faktyczny i realny punkt odniesienia nieco wychodzący poza naszą krajową statystykę – podkreślił dr Bartłomiej Gabryś.

Na obronność w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 2,2 procent PKB. Finansowanie służby zdrowia wzrośnie do poziomu 5,75 procent PKB.

– Podkreślam, że nakłady, które zostały obecnie zaplanowane, będą prawdopodobnie jeszcze wyższe, bo po przyjęciu rozwiązań Polskiego Ładu, będą dodatkowe środki z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oznajmił Sebastian Skuza.

W budżecie uwzględniono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych o 4,89 proc., którą zaplanowano na początek marca przyszłego roku. Fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej zostanie zwiększony o 4,4 proc. Kontynuowane będą dotychczasowe programy społeczne. Będą też środki na nowe.

– Do starych standardowych można zaliczyć program <<Rodzina 500 Plus>>, ale mamy również nowy program <<Rodzinny Kapitał Opiekuńczy>>, którego koszt wynosi 3 mld 200 mln złotych – mówił wiceminister finansów.

Programy takie jak „500 plus” czy „Dobry Start” realnie wpływają na życie milionów rodzin – podkreślił dr Jerzy Żurko.

– Sytuacja, która teraz jest, jest po prostu o niebo lepsza od tej, która była za czasu rządów PO-PSL. Powiedziałbym, że to są zupełnie inne jakości na korzyść tej, która teraz istnieje – powiedział socjolog.

Stopa bezrobocia na koniec 2022 roku ma wynieść 5,9 proc. Stan polskiego długu publicznego w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest stabilny – zaakcentował szef resortu finansów.

– Prognozujemy, że dług publiczny w przyszłym roku będzie na poziomie 56,6 procent. Żeby to porównać, średnia dla całej UE wynosi 90–92 procent – podsumował Tadeusz Kościński.

Rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku.

TV Trwam News

drukuj