fot. PAP/Paweł Supernak

Prezydent: Wierzę, że skarga nadzwyczajna przywróci skrzywdzonym wiarę w Polskę

Wierzę, że dzięki skardze nadzwyczajnej wielu obywateli, którzy dziś mają głębokie poczucie niesprawiedliwości i skrzywdzenia, będzie mogło odzyskać wiarę w to, że Polska jest państwem uczciwym i jest państwem sprawiedliwym, gdzie dba się o obywatela – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Po tym, jak poinformował o podpisaniu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym – prezydent wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił m.in., że przyjęte z jego inicjatywy ustawy różnią się od zawetowanych przez niego w lipcu ustaw autorstwa posłów PiS.

Wskazał, że poprzednia, zawetowana ustawa o SN zakładała m.in., że „wszyscy sędziowie będą musieli odejść z Sądu Najwyższego i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości będą mogli w tym sądzie orzekać”.

„Obecnie takiego postanowienia absolutnie nie ma – został wprowadzony wiek przejścia w stan spoczynku, 65 lat, z możliwością wystąpienia do prezydenta Rzeczypospolitej o sprawowanie urzędu sędziowskiego jeszcze przez trzy lata, oczywiście zawarowane także i kwestią zdolności zdrowotnych sędziego do tego, żeby orzekać” – mówił prezydent Duda.

„To jest podstawowa, zasadnicza różnica” – stwierdził.

Prezydent zwrócił też uwagę na to, że wskutek podpisanej przez niego ustawy wzrośnie liczba sędziów SN, co – jak ma nadzieję – doprowadzi do tego, że „sprawy będą rozpatrywane szybciej”. Przypomniał też, że powstaną dwie nowe izby SN.

Wśród nowych instrumentów zawartych w nowych przepisach o Sądzie Najwyższym Andrzej Duda wymienił również skargę nadzwyczajną, która będzie pozwalała – jak mówił – na „w jakimś sensie odwoływanie się (…) od prawomocnych orzeczeń”. Jak zaznaczył, skargi będą składane za pośrednictwem wskazanych w ustawie podmiotów, m.in. Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„To ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości, wyeliminowaniu ewidentnych omyłek popełnionych przez sądy w Polsce. (…) Wierzę, że dzięki temu wielu obywateli, którzy dziś mają głębokie poczucie niesprawiedliwości i skrzywdzenia, będzie mogło odzyskać wiarę w to, że Polska jest państwem uczciwym i jest państwem sprawiedliwym, gdzie dba się o obywatela” – dodał prezydent.

PAP/RIRM

drukuj