Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, szefa MSZ Jacka Czaputowicza oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

W swoim przemówieniu prezydent dziękował wyróżnionym za prowadzaną przez nich działalność „dla bliźnich, dla rodaków”. Andrzej Duda wyraził też wdzięczność za działania podejmowane przez Polaków mieszkających na całym świece.

– W dniu, w którym w szczególny sposób myślimy o naszych rodakach poza granicami, a oni myślą o nas, chciałem wszystkim Polakom mieszkającym z dala od Polski podziękować za tę działalność, którą prowadzicie dla Polski i dla polskości. Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci z dala od Polski naszej historii, polskiej mowy, polskiego języka, wszystkiego tego co powoduje, że trwa nasza wspólnota, że młodzi, że kolejne pokolenia mają poczucie, że należą do polskiego narodu – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent zachęcał też rodaków do wywieszenia biało-czerwonej flagi wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Wyraził również nadzieję, że pod biało-czerwoną flagą uda się Polsce osiągnąć wiele sukcesów.

***

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność społeczną
i charytatywną

Siostra MICHAELA RAK – założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

Iwona DRĄG-KORGA – nauczycielka polonijna i instruktorka w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stambule,
za popularyzowanie polskiego dziedzictwa kulturowego

Daniel OHOTSKI – przedstawiciel polonijnej społeczności Adampola

za wybitne zasługi w krzewieniu polskości na Bukowinie, za osiągnięcia naukowe
w dziedzinie historii i działalność polonijną

Vladyslav STRUTYNSKYY – wykładowca uniwersytecki, wiceprzewodniczący Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Hiszpanii,
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teologii

o. Marek RACZKIEWICZ CSsR – duszpasterz polonijny w Hiszpanii, wykładowca uniwersytecki, korespondent Radia Maryja i Radia Watykańskiego

za wybitne zasługi w promowaniu Polski na Świecie, za propagowanie polskich tradycji kulinarnych

Damian WAWRZYNIAK – właściciel restauracji „House of Feast” w Peterborough, propagator polskich tradycji kulinarnych w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za upowszechnianie wiedzy  o Polsce

Elena USOVA – założycielka i redaktor naczelna polonijnego czasopisma „Jutrzenka” w Republice Mołdawii.

RIRM

drukuj