Wpisy

Prezydent A. Duda wręczył odznaczenia państwowe; Ojciec Jacek Salij odznaczony Orderem Orła Białego

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe trzynastu osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. „Niepodległość nie jest dana raz na zawsze; niepodległość trzeba pielęgnować” – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze.

Odznaki honorowe „Za Zasługi Dla Wymiaru Sprawiedliwości”

 Ministerstwo Sprawiedliwości chce ustanowienia honorowej odznaki „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości” dla zasłużonych na rzecz rozwoju gospodarki narodowej lub administracji. Założenia do projektu rozporządzenia znalazły się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przepisy przewidują możliwość ustanawiania przez Radę Ministrów odznak honorowych za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, lub administracji.