PAP/Wojciech Olkuśnik

Prezydent o liście do europejskich przywódców: Głównym motywem jest potrzeba solidarności

Głównym motywem jest potrzeba solidarności – tak prezydent Andrzej Duda skomentował list, który skierował do europejskich przywódców. Dotyczy on współpracy międzynarodowej po pokonaniu pandemii koronawirusa.

„Nadszedł czas, aby wspólnie zastanowić się, jak będzie wyglądał świat i współpraca międzynarodowa po pokonaniu pandemii koronawirusa” – napisał w liście skierowanym do przywódców państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, prezydent Andrzej Duda. Plan polskiego przywódcy zawiera 5 konkretnych propozycji. Pierwsza z nich dotyczy współpracy w zwiększeniu poziomu wydolności krajowych systemów ochrony zdrowia, a także wypracowania skutecznych mechanizmów pomocy międzypaństwowej.

„(…) W tym kontekście warto rozważyć dwie inicjatywy: 1) stworzenie europejskiego mechanizmu zabezpieczenia medycznego – m.in. koordynacji produkcji i dystrybucji sprzętu ratującego życie i środków ochrony medycznej, oraz 2) realizację wspólnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nowoczesnych terapii szczególnie istotnych dla ratowania życia i zdrowia obywateli. (…)” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Drugi punkt wiąże się z koniecznością nadania nowego impulsu do pobudzenia produkcji w Europie, czego efektem – jak zaznaczył Andrzej Duda – powinno być m.in. skrócenie łańcuchów dostaw.

– W ramach tej solidarności być może powinniśmy zacząć dyskusję o tym, by się podzielić pewnymi obowiązkami w zakresie produkcji tego typu środków, by sobie świadczyć pomoc i po to, żebyśmy byli wzajemnie komplementarni, żebyśmy się nawzajem tutaj uzupełniali – podkreślił prezydent.

Trzecia kwestia dotyczy konieczności dalszego egzekwowania prawa międzynarodowego.

– A więc, że nawet w dobie epidemii koronawirusa i tego, co będzie po niej, nie wolno nam zapomnieć o tym, że prawo międzynarodowe gwarantuje stabilność, pokój, o tym powinniśmy pamiętać i jeżeli ktoś to prawo międzynarodowe narusza, to muszą być wobec niego stosowane środki zmierzające do tego, by go przymusić do przestrzegania tego prawa międzynarodowego – mówił Andrzej Duda.

Czwarta kwestia wiąże się ze wzmacnianiem bezpieczeństwa militarnego, a piąta – z kontynuacją działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

„(…) Chciałbym, aby rok 2020 zapisał się w historii, nie tylko jako czas wybuchu światowej pandemii COVID-19, ale również stanowił cezurę nowej polityki międzynarodowej. (…) Niepokoje naszych społeczeństw muszą znaleźć odpowiedzi w polityce, która nikogo nie piętnuje, nie wysyła negatywnych komunikatów i szuka porozumienia, a nie podziału i wykluczenia. Napięcia i rywalizacja powinny dziś ustąpić poczuciu współodpowiedzialności i aktywnej solidarności. (…)” – zaznaczył prezydent.

Potraktujmy ten obecny czas jako wyzwanie, któremu musimy sprostać z myślą o przyszłych pokoleniach – zaapelował Andrzej Duda.

 

TV Trwam News

drukuj