Premier M. Morawiecki: Spełniliśmy postulaty protestujących w Sejmie

Rząd zrealizował postulaty protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie renty socjalnej oraz dodatku rehabilitacyjnego- mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

Premier zaznaczył, że postulaty protestujących w Sejmie są słuszne. Zwrócił uwagę, że rząd zrealizował oba postulaty środowiska osób niepełnosprawnych – w zakresie renty socjalnej oraz dodatku rehabilitacyjnego.

„Chcemy porozumienia” – oświadczył.

Odniósł się do postulatu protestujących ws. dodatku rehabilitacyjnego.

„Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie ustawowe, które wychodzą naprzeciw wszystkim osobom z wysoką niepełnosprawnością i z bardzo wysoką niepełnosprawnością” – powiedział.

„Powiem więcej, my spełniliśmy ten postulat dla szerszych grup osób. Wśród nich są osoby głęboko dotknięte przez los: osoby niewidzące, niedowidzące, głuchonieme, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami” – mówił premier. Dodał, że propozycja rządu przekracza kwotę 500 zł, o którą postulują protestujący”.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że rząd podniósł „płatności” na rzecz osób niepełnosprawnych o 3 mld zł.

„Z ok. 12,5 mld zł, na około 15,5 mld. Nigdy przez dwa i pół roku, przez 30 lat, nie było takiego podniesienia wszystkich rodzajów płatności na rzecz osób niepełnosprawnych” – mówił.

W piątek podczas spotkania z protestującymi przedstawiony im został projekt ustawy „o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności”. Określa on uprawnienia tej grupy osób w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowano w nim m.in. zniesienie okresów użytkowania i ograniczeń dotyczących liczby wydawanych wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich czy pieluchomajtek). Niepełnosprawni mieliby prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Projekt przewiduje ponadto, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności miałyby prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach.

PAP/RIRM

drukuj