Pozostając w OFE przyczynimy się do podniesienia podatków?

Bogusław Grabowski, członek Rady Gospodarczej przy premierze stwierdził, że jeżeli pozostaniemy w OFE to przyczynimy się do podniesienia podatków, a także ograniczenia wydatków na np. żłobki, przedszkola i służbę zdrowia.

Ekspert Donalda Tuska w wypowiedzi dla prorządowej Gazety Wyborczej odniósł się do zmian emerytalnych i jednego z trzech rekomendowanych wariantów – dobrowolności.

Paweł Pelc, były członek Komisji Nadzoru Bankowego podkreśla, że jeżeli Polacy przejdą z OFE do ZUS to tylko w krótkim okresie zmniejszy to dopłaty do budżetu ZUS.       Ponadto, spowoduje to większe obciążenia dla naszych dzieci, a wypłacane nam świadczenia będą dużo niższe od spodziewanych. Stwierdzenie członka Rady Gospodarczej należy rozpatrywać jedynie w kwestii przyszłych  zakusów całkowitej likwidacji II filaru – powiedział Paweł Pelc.

–  To nie jest prosta zależność, że zostajesz w OFE to płacisz więcej podatku, bo to pytanie jak państwo wydaje pieniądze? jak je marnotrawi? Istnieje duże ryzyko, że jak państwo położy rękę na pieniądzach z OFE to uzna, że może finansować tzw. kiełbasę wyborczą. I dalej biurokracja będzie przyrastać, nikt nie będzie próbował racjonalizować wydatków państwa, przywilejów dla różnych służb mundurowych, dla sędziów, dla prokuratorów – powiedział Paweł Pelc.

Ekspert dodaje, że nie każdy system kapitałowy jest bezpieczny. Jak tłumaczy jeżeli rząd zrealizuje pomysł zakazu inwestycji OFE w obligacje Skarbu Państwa, a dopuści  jedynie lokowanie kapitału w akcje to system ten będzie wielce ryzykowany.

RIRM

drukuj