Powstała nowa jednostka ABW – Centrum Prewencji Terrorystycznej

Powstała nowa jednostka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT), do którego zadań będzie należało m.in.: prewencja i przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez rozwijanie współpracy w obszarze bezpieczeństwa między służbami z Polski i krajów Trójmorza.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział dziś PAP, że Centrum jest „inicjatywą o charakterze międzynarodowym, realizowaną pod auspicjami Polski” we współpracy z państwami Inicjatywy Trójmorza. Ma ono stanowić formę współpracy państw Trójmorza w obszarze bezpieczeństwa.

„Terroryzm pozostaje jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć kraje Europy, w tym Polska. Powołanie do życia CPT jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw zagrożeniom. Mamy świadomość, że wspólne działanie, koordynacja wysiłków oraz wymiana doświadczeń i informacji jest ważnym elementem zwiększania możliwości neutralizacji zagrożenia terroryzmem” – powiedział Stanisław Żaryn.

Podkreślił, że CPT będzie się skupiać na prewencji.

„Istotą walki z terroryzmem jest zapobieganie zamachom, a nie walka z ich skutkami, kiedy już terroryści wykonają swój plan i ucierpią niewinni ludzie” – dodał.

Profilaktyka terrorystyczna ma być rozwijana przez Centrum w ramach trzech głównych filarów: współpracy między służbami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiany informacji i doświadczeń; współdziałania z ośrodkami naukowo-badawczymi umożliwiającego połączenie wiedzy analitycznej i naukowej oraz regularnych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej.

Stanisław Żaryn dodał, że głównym zadaniem CPT jest „rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami, instytucjami oraz podmiotami zaangażowanymi w profilaktykę terrorystyczną i przeciwdziałanie terroryzmowi, a także wypracowanie skutecznych instrumentów pozwalających na połączenie dorobku jednostek naukowych z wiedzą i doświadczeniem służb i organów ochrony prawnej, celem kompleksowego zobrazowania zjawiska terroryzmu i wynikających z niego zagrożeń”.

Jednostka ta ma też na celu przygotowanie administracji publicznej do bardziej efektywnego rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, m.in. poprzez podnoszenie świadomości zagrożeń u funkcjonariuszy i pracowników administracji.

W ocenie Stanisława Żaryna, powołanie CPT przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego regionu i przyczyni się do walki z międzynarodowym terroryzmem.

PAP/RIRM

drukuj