fot. twitter.com/BIPolska

Powstał nowy projekt dotyczący zmian sposobu segregacji odpadów

Szykują się zmiany w sposobie segregacji oraz systemie opłat za odpady. Powstał projekt, który przewiduje, że za zgodą ministra klimatu i środowiska będą mogły zniknąć aż dwa z pięciu pojemników na odpady.

Inną propozycją jest indywidualne rozliczanie w blokach mieszkalnych. Ma to spowodować obniżenie kosztów wywozu odpadów oraz zlikwidować odpowiedzialność zbiorową mieszkańców za osoby, które nie segregują odpadów. Nowe przepisy pojawiły się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Ta zmiana ma na celu zmobilizowanie samorządów do nowoczesnych metod zbiórki i reorganizacji systemu. Natomiast co do indywidualnego rozliczania i pozostałych kwestii, to przede wszystkim możliwość stosowania nowoczesnych technik. Chcemy wprowadzić do przepisów prawa rozwiązania, które już w tej chwili funkcjonują, np. w Ciechanowie lub Kobyłce. Jeżeli samorząd będzie miał wolę, bo ta decyzja należy do samorządu, aby stosować nowoczesną technologię, to taka decyzja będzie mogła być podejmowana – powiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Resort chce też wzrostu sankcji administracyjnych za śmiecenie na ulicy czy w parku. Wcześniej była mowa o grzywnie nawet do 5 tys. zł.

Według planów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, podwyżki mają także dotyczyć wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, np. ze sklepów, biurowców i restauracji.

RIRM

drukuj