fot. PAP

Pos. Romanek: Istotą nowelizacji powinno być uwłaszczenie działkowiczów

W Sejmie odbyło się drugie czytanie społecznego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Powstał on w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W czasie prac komisyjnych wprowadzono poprawkę wyłączającą z projektu przepisy dotyczące przekształceń własnościowych. Oznacza to, że zagadnienie uwłaszczenia działkowców zostanie uregulowane w odrębnej ustawie.

Będziemy pilnować PO, aby uwłaszczono działkowiczów. Trzeba sprawić, żeby już nigdy nie musieli się martwić o przyszłość swoich ogródków działkowych – powiedział poseł Andrzej Romanek.

Istotą nowelizacji powinno być uwłaszczenie tych, którzy mają prawo do działek, czyli działkowiczów. Tu Platforma dokonała pewnego wybiegu, tzn. zapisała w obecnej ustawie rekomendację, deklarację legislacyjną na mocy, której w przeszłości to uregulowanie, polegające na uwłaszczeniu znajdzie się w zapisach, ale odrębnej ustawy. Teraz jest pytanie, aby uwłaszczono działkowiczów, bo to jest prawo najszersze, mówimy o prawie własności. Co więcej jest to prawo dziedziczne i trzeba sprawić, żeby działkowicze nigdy nie bali się o przyszłość swoich ogródków działkowych, a ich dzieci mogły w przyszłości dziedziczyć te ogródki – zwrócił uwagę poseł Andrzej Romanek.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją 24 przepisy obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – wobec tego nowelizacja ustawy jest niezbędna.

RIRM

drukuj