Poparcie dla Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasza Polonia” z Australii w pełni solidaryzują się z Marszem  Wolności, Solidarności i  Niepodległości,  organizowanym  w dniu 13 grudnia  2012 roku w Warszawie  przez szeroko rozumiane  środowiska  polityków  prawicy, wybitnych artystów, dziennikarzy, ludzi świata nauki i wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny.

Dziś kiedy byt, zdrowie i prawo do życia w wolnym i demokratycznym państwie jej obywateli jest skrajnie zagrożone przez niewłaściwą, antypolską  i antynarodową politykę prowadzoną  przez obecną koalicję  rządzącą PO-PSL, oraz jej satelitów Ruchu Palikota i SLD, my Polacy zamieszkali  w Australii  nie chcemy i nie możemy biernie się przyglądać dalszej destrukcji naszej Ojczyzny i wyrażamy swoje stanowcze poparcie dla idei marszu.  Z wielkim zadowoleniem  i uznaniem przyjmujemy, że ponad sto organizacji i ruchów społecznych włącza się w tą wielką patriotyczną manifestację pod znamienną dla nas datą  13 grudnia – w 31-wszą  rocznicę stanu wojennego oraz, że Komitet Honorowy  Marszu reprezentują  ludzie, z którymi dzielimy wspólny etos walki o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Wzywamy organizacje polonijne na całym świecie oraz rodaków, którym równie świętą rzeczą jest hasło naszych ojców „Bóg Honor i Ojczyzna”, o wyrażanie swojego poparcia dla Marszu i jego organizatorów.

Rodaków w Kraju prosimy o jak najliczniejszą obecność  na marszu, by czynnie zademonstrować  i dać świadectwo  umiłowania  Ojczyzny i prawdy. Smutne jest to, że tylko masowymi protestami możemy wpływać na przyszłość naszego kraju i nas samych. Wzywamy do poparcia Marszu Wolności, Solidarności i  Niepodległości, ważą się bowiem losy  Polski i Polaków.

Stowarzyszenie Nasza Polonia w Sydney

przew. Adam Gajkowski

vice. przew. Aleksander Oczak

vice. przew. Roman Bordakiewicz

czł. zarządu Jan Michalak

czł.zarządu  Wiesław Pastuszko

czł. zarządu Jan Druć

czł. zarządu Andrzej Klyta

drukuj