Sympozjum naukowe Młodzi trzeźwi i wolni (25-26.02.2019)