PAP/Łukasz Gągulski

55. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Z krakowskich Oleandrów wyruszył dziś 55. Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W ceremonii uczestniczył m.in szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

https://twitter.com/Kombatanci/status/1291236993557561345

Uroczystości w Krakowie trwają już od dwóch dni. W środę w archikatedrze wawelskiej została odprawiona Msza święta w intencji Józefa Piłsudskiego oraz wszystkich żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej. Na grobie marszałka Józefa Piłsudskiego i pary prezydenckiej zostały złożone kwiaty. Na krakowskim Sowińcu pod kopcem Józefa Piłsudskiego odbył się apel, podczas którego złożono hołd wszystkim tym, którym Polacy zawdzięczają swoją wolność. W bryle kopca złożono ziemie z miejsc bitewnych wojny polsko-bolszewickiej.

W tegorocznej kilkudniowej wędrówce bierze udział ok. 120 osób. Celem marszu jest upamiętnienie wydarzeń sprzed 106 lat. 6 sierpnia 1914 r. tzw. Kadrówka dowodzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego przekroczyła granice ziem zaboru austriackiego i wkroczyła na teren Królestwa Polskiego.

Choć wydarzenie to było w sensie militarnym małym epizodem, to zdaniem historyków miało ważne znaczenie polityczne. Zaznaczało bowiem od początku I wojny światowej istnienie „polskich spraw”.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wskazał, że wymarsz I Kompanii oznaczał symboliczne odrodzenie Wojska Polskiego.

– Pierwsza Kompania Kadrowa była pierwszą od czasu upadku Powstania Styczniowego polską formacją wojskową – z polskimi znakami, z polskim orłem i z polską komendą. Przyjmuje się zatem, iż właśnie Pierwsza Kompania Kadrowa dała nie tylko początek legionom polskim, ale dała początek i była zalążkiem, była tą kadrą odradzających się polskiej siły zbrojnej, czyli Wojska Polskiego odrodzonego już w 1918 r., tego wojska, które obroniło Polskę i Europę przed bolszewikami 100 lat temu – zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.

W tegorocznym marszu uczestniczą przede wszystkim ludzie młodzi, którzy są rówieśnikami kadrowiczów. W ten sposób odwołują się do pokolenia z 1914 r., które wywalczyło dla Polski niepodległość. Zdaniem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, to nie tylko pożyteczny sposób na spędzenie wakacji, ale zapoznanie się z historią Polski, historią, która jest „wspaniała i dumna”.

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej przejdzie przez miejsca, które były wyzwalane w 1914 r. z rosyjskich rąk. Uczestnicy nawiedzą cmentarze i miejsca pamięci narodowej. Marsz zakończy się 12 sierpnia, kiedy to jego uczestnicy dotrą do Kielc.

Pierwszy marsz z Krakowa do Kielc zorganizowano dla upamiętnienia tamtych wydarzeń w 1924 r. Przed wojną odbyło się 15 takich marszów. Tradycję „wskrzeszono” w 1981 r., zachowując ciągłość numeracji.

RIRM

drukuj