fot. PAP/Marcin Bielecki

Początek matur 2021

Dziś pierwszy dzień matur. O godzinie 9.00 absolwenci liceów i techników przystąpią do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu zdawać chętni przystąpią do egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matury będą odbywać się w reżimie sanitarnym i zgodnie z zawężonymi wymaganiami wynikającymi z tego, że lekcje prowadzono w trybie zdalnym.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, poinformował, że chęć przystąpienia do matury, tak jak w latach ubiegłych, zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników.

– W przypadku egzaminu maturalnego mamy w tym roku zgłoszonych ok. 271 tys. tegorocznych absolwentów, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 mln 300 tys. arkuszy. W tym roku dodatkowo do egzaminów przystąpi ponad 95 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Będą oni przystępowali do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, by zdać maturę albo z dodatkowych przedmiotów, aby podwyższyć wynik lub zdać egzamin z przedmiotu, do którego wcześniej nie przystępowali – powiedział Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W tym roku maturzyści nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, tak zwanego przedmiotu dodatkowego. W większości nie muszą też zdawać matur ustnych z języków polskiego i obcego.

Egzaminy maturalne potrwają do 20 maja.

RIRM/TV Trwam News

drukuj