fot. twitter.com

Po interwencji Rzecznika MŚP zakończył się kilkuletni spór przedsiębiorcy z administracją skarbową

Interwencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zakończyła kilkuletni spór spółki z o.o. z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Stawką było niemal 15,5 mln zł. Na taką kwotę ustalił wysokość zobowiązania podatkowego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w postępowaniu, które miało m.in. rozstrzygnąć, czy wartość aportu dokonanego na rzecz tej spółki w 2014 r. powinna być ustalona wedle wartości nominalnej czy rynkowej.

Zdaniem zarządu spółki, egzekwowanie takiej decyzji stanowiłoby istotne obciążenie dla przedsiębiorstwa z ponad trzydziestoletnią tradycją – groziło jego upadłością i likwidacją około setki miejsc pracy. W tej sytuacji, pracownicy Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie podjęli niezwłoczne i intensywne działania, które skutkowały pozytywnym dla spółki zakończeniem, o czym świadczy nadesłane do Biura Rzecznika MŚP podziękowanie: „Szanowny Panie Rzeczniku, przesyłam w załączeniu 2 postanowienia wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy, które kończą nasz spór z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i swoim za Pana zaangażowanie i wsparcie (…)”.

„W tym konkretnym przypadku interwencja Terenowego Oddziału w Krakowie dotyczyła średniego przedsiębiorcy – spółki z o.o. , która ma na swym koncie liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną na rzecz lokalnego środowiska. Pozytywne rozstrzygnięcie sporu leżało zatem w szeroko pojętym interesie społecznym. Co istotne, argument ten podzielił ostatecznie organ skarbowy, umarzając postępowanie karne skarbowe. Wątpliwości prawne zostały rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem” – wyjaśnia Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

PAP

drukuj