PKW: frekwencja w II turze wyborów wyniosła 39,97 proc.

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyniosła 39,97 proc. – poinformował w poniedziałek szef PKW Stefan Jaworski. 

Uprawnionych do głosowania było 16 060 595 osób, w tym 737 obywateli UE bez polskiego obywatelstwa. Karty do głosowania wydano 6 419 905 wyborcom, w tym 430 obywatelom UE. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) – 6 419 036 wyborców, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 39,97 proc. – powiedział szef PKW.

Głosów ważnych oddano 6 339 491, czyli 98,76 proc. ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano – 79 545, co stanowi 1,24 proc. ogólnej liczby głosów oddanych – powiedział szef PKW.

Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” oddano 35 470, co stanowi 44,59 proc. ogólnej liczby głosów nieważnych. Głosów nieważnych z powodu postawienia dwóch znaków „X” postawiono 36 795, czyli 46,26 proc. ogólnej liczby głosów nieważnych. Głosów nieważnych z innych przyczyn oddano 7280 – 9,15 proc. ogólnej liczby głosów nieważnych

W drugiej turze wyborów wybrano łącznie 889 wótjów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie wybrano wójta w jednej gminie – Moskorzew w woj. świętokrzyskim.

Jak powiedział przewodniczący PKW wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 845 gminach, które nie są miastami na prawach powiatu, i 44 prezydentów miast na prawach powiatu.

Nie wybrano wójta w jednej gminie – gminie Moskorzew, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie, bo w drugiej turze wyborów był jeden kandydat i nie otrzymał więcej niż połowy ważnych oddanych głosów. W tej gminie wyborów wójta dokona, zgodnie z prawem, rada gminy.

PAP

drukuj