PK: Zarzuty dla kobiety w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z ogólnodostępnej apteki do hurtowni farmaceutycznej usłyszała kobieta zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, do zatrzymania kobiety doszło na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Zdaniem śledczych zatrzymana, w latach 2015-2018 uczestniczyła w zorganizowanej grupie przestępczej, która zbywała leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sprzedaż leków – jak zaznacza Prokuratura Krajowa – odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Śledczy ustalili, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, były leki, które znajdowały się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski.

„Prokurator przedstawił zatrzymanej zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126b ustawy prawo farmaceutyczne” – przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Dodała, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł, dozoru policji, oraz zakazu opuszczania kraju.

Ostatnie zatrzymanie to kontynuacja śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 18 osobom.

PAP

drukuj