Pikieta w obronie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Zakończyła się pikieta protestacyjna przeciwko likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przed tamtejszą siedzibą komendy Straży Granicznej od godziny 11:00 protestowali parlamentarzyści PiS-u, przedstawiciele „Solidarności” robotniczej i rolniczej, a także mieszkańcy Nowego Sącza.

Podczas manifestacji odczytane zostanie pismo, kierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym wyrażony będzie protest ws. likwidacji placówki w Nowym Sączu. Decyzja ta nie ma bowiem podstaw merytorycznych – mówią posłanki Barbara Bartuś i Anna Paluch.

-Dwa lata temu było bardzo dużo argumentów. Tam podczas remontu   wydano wiele milionów złotych, a dzisiaj likwiduje się coś, co jest potrzebne. Pisaliśmy wiele interpelacji. W sytuacji kiedy zawiodły już normalne formy działania, bo wszelkie nasze krytyczne uwagi, nawoływania do rozsądku, do niekierowania się jakimiś pozamerytorycznymi kryteriami – niestety spełzły na niczym. W takiej sytuacji jedyną formą i myślę, że ważną formą jest po prostu protest. Pokazanie społecznego oporu wobec przeniesienia siedziby komendy z Nowego Sącza – powiedziała pos. Barbara Bartuś.

Rząd PO-PSL zamierza zlikwidować komendę Straży Granicznej w Nowym Sączu, przy jednoczesnym utworzeniu Oddziału Śląsko-Małopolskiego Straży Granicznej w Raciborzu. Zniknąć mają także inne odziały z południowej granicy kraju: w Żywcu, Piwnicznej Zdroju, grupy zamiejscowej w Lipnicy Wielkiej i Cieszynie.

Taka reorganizacja może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa – mówi Kryspin Żytkowicz, koordynator NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Karpackim Oddziale w Nowym Sączu.

– Znacząco spadnie m. in. ilość wykonywanych kontroli legalności pobytu, zatrudnienia zatrzymanych cudzoziemców, wydawanych decyzji o zobowiązaniu, wniosków o wydalenie cudzoziemców z terytorium RP. Nie mówiąc już o wprowadzeniu praw operacyjnych, w których m. in. są rozpracowane grupy przestępcze, działające niezgodnie z obowiązującym prawem w naszym państwie. W tym miejscu nasuwa się pytanie, która ze służb będzie wykonywała te czynności, a zarazem dbała o bezpieczeństwo obywateli RP w tej dziedzinie? Jak sami słyszymy ciągle trwa redukcja etatów zarówno w policji, jak i innych służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych – powiedział Kryspin Żytkowicz.

 RIRM

drukuj