prezydent.pl

Para prezydencka spotkała się z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się dziś z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ludzie wierzący w trudnym czasie szukają wsparcia we wspólnocie, w modlitwie – powiedział prezydent podczas spotkania.

 

O spotkaniu Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Andrzej Duda zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu, że to szóste takie spotkanie pary prezydenckiej.

„Bardzo się cieszę, że mogę powitać po raz szósty na spotkaniu pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej Polskiej, można więc powiedzieć w szerokim tego znaczeniu – wspólnoty ludzi wierzących różnych narodowości RP” – zauważył prezydent.

Jak zaznaczył, tegoroczne spotkanie odbywa się w bardzo trudnym czasie dla całego społeczeństwa, Europy i „absolutnej większości ludzi mieszkających na świecie”.

„Trudnym także dla ludzi wierzących, a w związku z tym także dla tych, którzy ludzi wierzących prowadzą – dla ich <<pasterzy>>, opiekunów, dla tych, którzy stanowią autorytet, a w trudnych sytuacjach wsparcie i oparcie dla swych współbraci w wierze” – powiedział.

„To właśnie tę rolę panowie wypełniacie na co dzień w naszym kraju, wobec naszych rodaków. Za to chciałem z całego serca dziś podziękować” – zaznaczył Andrzej Duda.

„To z pewnością trudna misja w czasie, gdy ci którymi się opiekujecie, są w trudnej sytuacji psychicznej, niejednokrotnie bliscy załamania, w głębokiej trosce o zdrowie, życie, przecież najczęściej nie tyle swoje, co swoich najbliższych, (…) o przyszłość, o pracę, o to, (…) czy ich życie będzie w dalszym ciągu takie, jak było dotychczas” – mówił prezydent.

Podkreślił, że ludzie wierzący w takich sytuacjach szukają wsparcia w swojej wspólnocie i w modlitwie.

„Ale dzieje się to poprzez waszą posługę. Za co chciałem wam z całego serca podziękować. Ma ona dziś ogromne, szczególne znaczenie dla utrzymania stabilności, jedności w naszym społeczeństwie, dla utrzymania – nie waham się tego powiedzieć – bezpieczeństwa i porządku w państwie polskim” – oświadczył.

Prezydent podkreślił, że zadaniem władz państwowych jest obecnie walka z koronawirusem, realizacja procesu szczepień i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

„Ten proces się dzieje, ale dziękuję ogromnie za to, że w tym procesie mogą liczyć na wsparcie wspólnotowe. Ono się dzieje i jest realizowane właśnie w waszych wspólnotach, które wszystkie razem zebrane stanowią jedną wspólnotę” – powiedział Andrzej Duda.

Życzenia uczestnikom spotkania złożyła również Agata Kornhauser-Duda.

„W tym bardzo trudnym roku życzymy przede wszystkim zdrowia, sił, optymizmu, ale przede wszystkim niezachwianej wiary, wlewanej w serce wiernych, (…) że wspólnie pokonamy koronawirusa i w miarę możliwości jak najszybciej powrócimy do normalności” – powiedziała pierwsza dama.

PAP

drukuj