fot. flickr.com

Papież na włoski Kongres Eucharystyczny o codziennej adoracji

Eucharystia jest „źródłem życia Kościoła i rękojmią przyszłej chwały”. Przypomina o tym papież Franciszek cytując soborowy Dekret o ekumenizmie „Unitatits redintegratio” w liście do swojego specjalnego wysłannika na włoski Krajowy Kongres Eucharystyczny.

Kongres rozpocznie się od 15 września i będzie kontynuowany do 18 września br. w Genui. Ojca Świętego będzie reprezentował tamtejszy ks. abp kard. Angelo Bagnasco, który jest równocześnie przewodniczącym episkopatu Włoch.

Papież Franciszek zachęca wszystkich uczestniczących w Kongresie wiernych, by coraz bardziej czcili Eucharystię „sakrament miłosierdzia, więź miłości, ucztę paschalną” (Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii „Sacrosantum Concilium”, 47).

Ojciec Święty w liście do  ks. abp kard. Angelo Bagnasco zaznaczył, że uczestnicy Krajowego Kongresu Eucharystycznego mają karmić się tym sakramentem, by „łączyć się po bratersku między sobą i współpracować w budowaniu Kościoła oraz dla dobra świata”.

Ponadto, Biskup Rzymu zachęca wszystkich, by – jeśli to możliwe, codziennie, a przede wszystkim w życiowych trudnościach – „nawiedzali Najświętszy Sakrament nieskończonej miłości Chrystusa i Jego miłosierdzia, przechowywany w naszych kościołach i często opuszczony”.

„Mają po synowsku rozmawiać z Nim, słuchać Go w milczeniu i spokojnie Mu się zawierzać” – napisał Ojciec Święty w liście do ks. kardynała.

RadioWatykańskie/RIRM

drukuj