fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Organizacje katolickie diecezji płockiej ws. warszawskiej Deklaracji LGBT+

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej wyraża zaniepokojenie podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracją LGBT+. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich tej diecezji nie godzi się, aby zmiany w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży wprowadzano bez zgody rodziców.

Wydane przez obie te organizacje specjalne oświadczenia przekazała we wtorek PAP rzeczniczka diecezji płockiej dr Elżbieta Grzybowska.

„Katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie podpisaną przez Prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego 18 lutego bieżącego roku Deklaracją LGBT+” – podkreślono w ogłoszonym stanowisku.

„Stojąc na gruncie moralnego i społecznego nauczania Kościoła, wyrażonego między innymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego i encyklikach papieskich, żadną miarą nie możemy zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT, a wyraźnie sprzecznych z chrześcijańską antropologią, działań i postulatów związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. <<praw reprodukcyjnych>>” – brzmi między innymi oświadczenie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Stowarzyszenie to wyjaśnia, że jego „obawę i niepokój wzbudza fakt, iż warszawska Deklaracja LGBT+ wprowadza do szeroko pojętej edukacji i szkolnictwa, standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które stoją u podstaw zaprezentowanej tam <<edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole>>, jednocześnie marginalizując w tym temacie rolę rodziców”.

„Wydaje się więc, że w tym punkcie Deklaracja jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym” – ocenia Akcja Katolicka Diecezji Płockiej.

Jej członkowie deklarują jednocześnie, iż „zdecydowanie popierają wszelkie działania prowadzące do tego, aby to właśnie rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci i przekazywane im w placówkach oświatowych wzorce moralne”.

„Domagamy się, by mądre wychowanie seksualne, mające swój początek w rodzinie, kontynuowane było w szkole, zgodnie z poszanowaniem wartości wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom” – postuluje w swym stanowisku Akcja Katolicka Diecezji Płockiej.

W osobnym oświadczeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej podkreśla z kolei, że „wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z najpiękniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed dorosłymi w każdym pokoleniu”. Zwraca przy tym uwagę, że jego celem jest „przekazanie wartości i postaw, które pozwolą młodym ludziom budować własne życie oparte na prawdzie, dobru, szacunku do drugiej osoby”.

„Papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że należy dziś szczególnie dbać o pewne wartości, nazwane <<nienegocjowalnymi>>, bo zapisanymi w naturze człowieka. Tymi wartościami są: ochrona życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta ma małżeństwie mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami” – zaznacza między innymi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Zauważa jednocześnie, iż w tym kontekście „szczególnej troski wymaga właściwe prowadzenie edukacji seksualnej”. Jak ocenia, „wprowadzanie jakichkolwiek nieprzemyślanych zmian w tej sferze jest wyrazem braku odpowiedzialności ze strony dorosłych, którzy kosztem zgorszenia wrażliwych sumień swoich dzieci chcieliby promować konkretną ideologię”.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej przypomina, że od 30 lat prowadzi „owocną i pożyteczną działalność w dziedzinie promowania wartości nienegocjowalnych oraz budowania w społeczeństwie szacunku dla drugiego człowieka”.

„Statutowa działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na pomoc małżeństwu i rodzinie, także w dziedzinie wychowania potomstwa. Dlatego jego członkowie wyrażają zaniepokojenie działalnością niektórych samorządów lokalnych oraz przedstawicieli partii politycznych, którzy propagują w naszej Ojczyźnie pomysły na wychowanie seksualne demoralizujące młode pokolenie” – podkreślają między innymi autorzy oświadczenia.

„Jako małżonkowie, rodzice i osoby żyjące samotnie nie godzimy się na to, aby zmiany w kwestii wychowania seksualnego dzieci i młodzieży były wprowadzane do przedszkoli i szkół bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wyrażamy jednocześnie nasze poparcie dla opublikowanego dnia 8 marca 2019 r. Stanowiska biskupów warszawskich w sprawie tzw. Deklaracji LGBT+” – piszą członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Powołując się na nauczanie papieża św. Jana Pawła II o Ewangelii rodziny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zaprasza w oświadczeniu ”wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza rodziców, dziadków, małżonków i rodziny katolickie, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne i katechetów, do podjęcia rzeczowej i konstruktywnej dyskusji społecznej o formie i treściach edukacji seksualnej w szkołach w Polsce”. Wyraża jednocześnie przekonanie, że poprzez taką dyskusję „kształtowane będzie w młodym pokoleniu właściwe rozumienie wartości małżeństwa i rodziny oraz moralności opartej na prawie naturalnym i jego wyrazie, jakim jest Dekalog; na tradycji życia społecznego Rzeczypospolitej oraz poszanowaniu wolności i godności każdej osoby ludzkiej”.

„Wzywamy rodziców oraz wszystkich ludzi dobrej woli, by odważnie i stanowczo wyrażali władzom oświatowym rodzicielskie oświadczenia wychowawcze na temat udziału dzieci w zajęciach, spotkaniach i innych formach edukacji, podczas których ich wychowankowie byliby narażeni na jakiekolwiek treści sprzeczne z wartościami wyrażanymi przez rodziców” – apeluje zarazem Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Według niego, takie wspólne działanie „pomoże powstrzymać zamęt, który chcą wywołać w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych niektóre organizacje czy partie, zamierzające budować takim kosztem swój kapitał polityczny”.

„Przypominając stwierdzenie wybitnego męża stanu, hetmana Jana Zamoyskiego: +Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie+, prosimy o podjęcie pozytywnych i budujących zdrową świadomość działań, wśród których wskazujemy szczególnie na modlitwę za życie oraz w intencji małżeństw i rodzin, zwłaszcza poprzez Duchową Adopcję dziecka poczętego zagrożonego aborcją, propagowanie przykładu ludzi wrażliwych moralnie, jak św. Stanisław Kostka, oraz organizowanie Marszów dla Życia i Rodziny” – wskazują członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl