Obchody 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

W Wierzchosławicach odbyły się uroczystości 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Rozpoczęły się Eucharystią w kościele parafialnym. W uroczystościach weźmie udział Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

O godz. 11.00 Eucharystii koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i Polskich rolników w kościele parafialnym przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przejście ze sztandarami do grobu W. Witosa. Tam kwiaty złożyli: prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele NSZZ RI Solidarność.

O godz. 13:00 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach rozpoczęła się konferencja, którą otworzył Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Podczas spotkania zaplanowano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Następnie głos zabrał Jerzy Chrościkowski, przewodniczący NSZZ RI Solidarność, senator RP. Mówił o NSZZ RI Solidarność jako pierwszym niezależnym związku rolników, który stanął w obronie wartości gospodarstw rodzinnych w Polsce.

Temat: „Wincenty Witos człowiek – symbol niezależnego ruchu ludowego” podjął prof. Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm. Kwestię równych szans dla polskiej wsi omówił Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Na koniec głos zabierał ks. Jerzy Uchman, duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej, który podjął temat: „Wiara i Kościół zawsze była i jest na pierwszym miejscu w środowisku wiejskim”.

 

RIRM

drukuj