Nowe stawki za wywóz śmieci

Samorządy sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o odpadach, teraz ma się nią zająć Senat niewykluczone jednak, że z naruszeniem konstytucji. Nowela zmienia m.in. sposób naliczani opłat za wywóz śmieci.

Podstawą naliczania ma być wyłącznie jeden ze wskaźników: zużycie wody, wielkość mieszkania lub liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym.

-Dopłaty do tej pory były na zasadzie właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstw Usług Komunalnych i one były w większości kwartalne i wynosiły sto kilkanaście złoty na kwartał, bez względu na liczbę osób zamieszkałych czy zameldowanych. Teraz mają być te kwoty naliczane od osoby.  Na podstawie województwa podkarpackie mogę powiedzieć, że te opłaty są na poziomie od 14 do 20 złotych na jedną osobę miesięcznie i to przy założeniu, że będzie segregacja tych odpadów. Bez segregacji te opłaty są jeszcze wyższe. Przy rodzinie dwa plus dwa to jest osiemdziesiąt złoty miesięcznie.  – informuje senator Andrzej Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego dodał, że nowa ustawa nakłada na samorządy obowiązek wprowadzenia przetargu na firmę, która będzie odbierała od mieszkańców odpady.

-Wiele samorządów ma własne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych które przez dwadzieścia lat funkcjonowania zainwestowały w sprzęt, składowiska odpadów, całą tą bazę, tam też zatrudniona jest określona liczba osób. Stąd też robienie od początku przetargów jest równoznaczne ze zmianą całego rynku usług; to szczególnie jest bulwersujące dla samorządowców – powiedział senator Andrzej Matusiewicz

Część samorządów rozważa w związku z tym czy podejmować uchwały w sprawie odpadów, które powinny być przyjęte do końca roku. Koszalin już zdecydował się zawiesić prace nad częścią projektów uchwał w tej sprawie.

W obawie przed skutkami nowelizacji, Platforma Obywatelska rozpoczęła jej zmiany w senacie, który będzie obradował w przyszłym tygodniu. Niewykluczone jednak, że planowane przez PO rozszerzenia ustawy, okażą się niezgodne z konstytucją, ponieważ przekraczają uprawnienia senatu.

RIRM

drukuj