fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Nie dla „Zasad z Dżakarty” w Polsce

Dziś rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Stambule. Członkami OBWE jest 56 państw.

Posiedzenie ZP OBWE potrwa do 3 lipca i weźmie w nim udział także polska delegacja Sejmu i Senatu RP, której przewodniczy Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości.

Wiele kontrowersji budzić będzie podczas tegorocznych obrad próba uchwalenia tzw. „Zasad z Dżakarty” (Yogyakarta Principles), dotyczących stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, które promują społeczne i polityczne roszczenia środowisk LGBT (grupa społeczna, do której należą osoby określające siebie jako mniejszości seksualne: lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści). Dają one wyraz ideologii gender, według której płeć kształtowana jest wyłącznie przez kulturę, a więc może zmieniać się w zależności od trendów w społeczeństwie. Projekt rezolucji zakłada przestrzeganie i promowanie przez OBWE zasad z wyżej wymienionego dokumentu wewnątrz Organizacji, a także w relacjach z państwami zewnętrznymi.

Rezolucja ta wzywa do przestrzegania zasad, które są niezgodne z Konstytucją RP i tą argumentacją chce się posłużyć Poseł Barbara Bartuś na Komisji Stałej, składającej się z przewodniczących delegacji krajowych, aby usunąć procedowanie tej rezolucji.  Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP w walce z tymi szkodliwym zasadami, które w sposób fundamentalny godzą w Polski porządek konstytucyjny nie będzie osamotniona. Już rozmawiała z przewodniczącym delegacji Stanów Zjednoczonych, Kongresmenem Chrisem Smithem i uczynią wszystko by podczas sobotniego głosowania na Komisji Stałej, odrzucić rezolucję, która nie jest oparta o uniwersalnie uznane prawa, ale wspiera politykę, która ma na celu tworzenie nowych praw człowieka, faworyzujących członków jednej grupy. Pani Poseł będzie również rozmawiać w tej sprawie z członkami delegacji parlamentarnych innych państw.

Zasady z Dżakarty sprzeczne są z polską ustawą zasadniczą w  istotnych kwestiach, w tym z zasadą sprawiedliwości społecznej, ochrony małżeństwa i rodziny, równości wobec prawa, zasadą wolności religijnej oraz wynikającymi z niej prawami rodziców, stoją również w fundamentalnej sprzeczności z zasadą bezstronności światopoglądowej państwa.  Ze względu na to, Pani Poseł Barbara Bartuś podejmie energiczne działania, mające na celu ochronę polskiej racji stanu i porządku konstytucyjnego.

pos. Barbara Bartuś

drukuj