Nie będzie pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności

Propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich nie została przyjęta – chodzi o pełnomocnika ds. przeciwdziałania bezdomności. Według szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy powoływanie odrębnego organu zajmującego się wyłącznie koordynacją działań na rzecz osób bezdomnych jest obecnie niecelowe.

Nie bez znaczenia są również koszty, które generowałaby obsługa organizacyjna tego organu – napisała Kempa w odpowiedzi na propozycję rzecznika.

Adam Bodnar wystąpił w listopadzie do premier o powołanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnomocnika do spraw przeciwdziałania bezdomności. Jak argumentował, problem tej gruby osób wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego ujęcia.

Szefowa kancelarii przypomniała, że obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy. Dodała, że podmioty prowadzące placówki dla osób bezdomnych wspiera finansowo minister rodziny.

Poza podstawową, interwencyjną pomocą, wiele placówek dla osób bezdomnych oferuje także inne formy wsparcia stwarzające realną szansę na wyjście z bezdomności i powrót do życia społecznego. Wdrażane są nowe metody pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programy aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób – napisała.

Przyznała, że bezdomność powinna być traktowana, jako szerszy problem polityki społecznej – nie tylko pomocy społecznej.

Politykę tę należy budować w sposób całościowy, tak, aby kompleksowo zapobiegać bezdomności, odpowiadać na potrzeby osób, które w sytuacji bezdomności już się znajdują oraz przede wszystkim doprowadzić do usamodzielnienia tych osób – czytamy.

Kempa poinformowała, że odpowiedzią na te wyzwania jest zmodyfikowany program MRPiPS wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, na którego realizację przeznaczono 5 mln zł. Dodała, że zostaną one przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert. Premiowane będą szczególnie te podmioty, które prowadzą działania aktywizujące i integrujące, umożliwiające wyjście z bezdomności. Do działań tych należą przede wszystkim: realizacja kontraktów socjalnych, indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, prowadzenie programów tzw. mieszkań treningowych czy organizowanie lokalnych programów rynku pracy z udziałem osób bezdomnych.

W styczniu 2015 r. ówczesny resort pracy i polityki społecznej przeprowadził liczenie bezdomnych. Wykazało ono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. – poza nimi. Najwięcej osób bezdomnych odnotowano w woj. mazowieckim (4,6 tys.), śląskim (4,4 tys.) i kujawsko-pomorskim (3,9 tys.); najmniej – w woj. podlaskim (722 osób), świętokrzyskim (747 osób) oraz lubelskim (958 osób). Miastem, w którym przebywało najwięcej bezdomnych, była Warszawa (ponad 2,5 tys.).

W Polsce jest ok. 600 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, domy/hostele), które dysponują ponad 22,7 tys. miejscami. W szczególnie trudnych warunkach (np. w okresie zimowym) jest możliwość utworzenia ponad 3,3 tys. dodatkowych miejsc. W systemie wsparcia dla osób bezdomnych, poza placówkami noclegowymi, funkcjonują także inne punkty świadczące różnorodne usługi, m.in. jadłodajnie, łaźnie czy punkty pomocy medycznej.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl