(fot. PAP)

MSW planuje obniżyć zasiłek chorobowy służb mundurowych do 80 proc

Związkowcy Służb mundurowych grożą protestami przeciwko rządowym planom obniżenia im uposażenia w czasie choroby.

Według projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na chorobowym dostaną  oni tylko 80 proc. pensji. Zmniejszy się także suma nagrody rocznej. Po wejściu nowej ustawy to lekarz z ZUS oceni czy policjant lub żołnierz był chory.

Projekt założeń w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji społecznych. Jeżeli rozwiązania wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, to zbiegną się one z innymi ważnymi dla policjantów i strażaków zmianami. Wtedy bowiem zaczną obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emerytury. Z takimi rozwiązaniami nie zgadzają się związkowcy. Dlatego na dziś w trybie pilnym zwołano posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego zostaną podjęte odpowiednie decyzje protestacyjne.

Jednym z żądań podczas rozmów były warunki płacowe a co za tym idzie zwolnienia lekarskie – informuje Mariusz Tyl, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Audio MP3
Pobierz

Związkowcy mówią stanowcze „nie” na zmiany w zasadach wynagradzania za czas choroby do czasu rozwiązania problemu wynagradzania służby w nocy czy w święta. Nie zgadzamy się z tym, że służby mundurowe nadużywają  zwolnień lekarskich. Jeżeli nie prowadzi się badań pod tym kontem takie zarzuty są bezpodstawne. Sam mundurowy żołnierz, policjant czy strażak nie wydaje sobie L-4. Dlatego uważamy, że jeżeli nie ma się badań w tej kwestii jest to nadużycie ze strony resortu – zwracał uwagę przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Antoni Duda.

Audio MP3
Pobierz

We wrześniu rząd ma przyjąć ustawę obniżającą wysokość uposażenia za okres niezdolności do pełnienia służby wszystkim mundurowym.

drukuj