fot. gov.pl/web/srodowisko

MŚ: blisko 2,8 mln zł na edukację ekologiczną i ochronę przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 39 umów w ramach konkursów na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej – podał w czwartek resort środowiska. Wartość podpisanych umów to blisko 2,8 mln zł.

Jak wyjaśnił resort, w przypadku edukacji ekologicznej dofinansowanie uzyskały 23 projekty na kwotę blisko 1,6 mln zł, w przypadku ochrony przyrody tych zadań było 16 na kwotę ponad 1,17 mln zł.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenach mazowieckich gmin powstanie infrastruktura dla dzieci w postaci ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i konieczności jego ochrony” – poinformował cytowany komunikacie minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Z kolei w przypadku zadań związanych z ochroną przyrody dofinansowanie przyznano na projekty, które swoim zakresem obejmują głównie prace pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew oraz zadania z zakresu ochrony gatunkowej – dodano.

Jestem przekonana, że to wsparcie finansowe pomoże w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest budowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia. Dzięki solidnej edukacji ekologicznej prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody będzie bardziej efektywne” – podkreśliła prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.

PAP

drukuj