fot. mon.gov.pl

MON będzie rozmawiał o podwyżkach dla pracowników cywilnych wojska

W południe w Ministerstwie Obrony Narodowej rozpocznie się spotkanie związkowców z przedstawicielami resortu. Rozmowy będą dotyczyć podwyżek dla pracowników cywilnych wojska.

Dzisiejsze rozmowy wiceminister obrony Bartłomiej Grabski będzie prowadził jedynie z częścią związkowców, m.in. przedstawicielami związku ”Militaria”.

Spotkanie z wojskową „Solidarnością” oraz NSZZ Pracowników Wojska odbyło się już na początku marca.

– Przedstawiliśmy propozycję rozwiązań tymczasowych, czyli na ten rok, argumentując to przede wszystkim ustawą budżetową, gdzie zagwarantowano nam wzrost wynagrodzeń i wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 140 milionów. Zaproponowaliśmy, żeby to było około 300 złotych na pracownika, z tego 200 złotych byłoby naliczeniowo na każdego pracownika do jednostki, a z tych 100 złotych pozostałych byłyby pieniądze na wyrównywanie dysproporcji płacowych w niektórych jednostkach. Mamy takie jednostki, które odstają ze swoimi średnimi wynagrodzeniami i część byłaby znów na finansowanie zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych w roku 2016, ponieważ mamy tzw. zobowiązania sojusznicze – powiedział Zenon Jagiełło, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wojska.

Kolejne spotkanie ze związkowcami ma się odbyć po świętach wielkanocnych. Zenon Jagiełło dodaje, że do 15 kwietnia powinny się zakończyć negocjacje z MON-em.

Pracownicy Cywilni Wojska już od dłuższego czasu upominają się o wzrost pensji. Wielokrotnie podkreślali, że są najniżej wynagradzaną grupą pracowników.

RIRM

 

drukuj