Mł. insp. Kamil Bracha p.o. komendanta CBŚP

Mł. insp. Kamil Bracha jest od wtorku p.o. komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji – poinformował komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. W poniedziałek przekazano, że rezygnację złożyła dotychczasowa szefowa CBŚP insp. Renata Skawińska.

Zgodnie z ustawą o policji komendanta CBŚP powołuje i odwołuje szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek szefa Komendy Głównej Policji.

– Pani komendant insp. Renata Skawińska zwróciła się z prośbą o odwołanie jej z tego stanowiska z przyczyn stricte osobistych. Przedstawiłem tę prośbę ministrowi spraw wewnętrznych i administracji panu Mariuszowi Błaszczakowi i została ona przyjęta. Od dzisiaj obowiązki komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji pełni dotychczasowy zastępca pan mł. insp. Kamil Bracha – powiedział Jarosław Szymczyk.

CBŚ powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do Spraw Narkotyków KGP. 9 października 2014 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o policji, przekształcone zostało w Centralne Biuro Śledcze Policji.

PAP/RIRM

drukuj