fot. PAP/Albert Zawada

Min. Z. Ziobro: Nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień TSUE

Chciałbym wyrazić słowa solidarności z oświadczeniem I Prezes Sądu Najwyższego. W Polsce obowiązuje konstytucja i zasada legalizmu. W oparciu o te zasady nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawieszania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – powiedział minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.

W środę minister Zbigniew Ziobro odniósł się do zapadłych w zeszłym tygodniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawiązał także do piątkowego oświadczenia I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, w którym wskazywała ona, że z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej wynika, iż prawo europejskie nie obejmuje dziedziny, jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości. Informowała przy tym, że uchyliła zarządzenie, na podstawie którego Izba Dyscyplinarna miała nie orzekać ws. dyscyplinarnych sędziów.

„Stanowisko I Prezes Sądu Najwyższego było jedynym możliwym (…) w świetle racjonalnej wykładni norm rangi konstytucyjnej i wynikających z umów międzynarodowych, które Polska przyjęła” – ocenił min. Zbigniew Ziobro.

Jak dodał, „w tej sytuacji niebywały i przekraczający wszelkie granice atak na I Prezes Sądu Najwyższego ze strony sędziów sądów powszechnych, którzy przekraczając wszelkie granice wolności słowa stawiają jej zarzut popełnienia przestępstw, czy wręcz zbrodni, należy uznać za absolutnie skandaliczny i wykraczający poza wszelkie normy nie tylko natury moralnej, ale też prawnej”.

„Z całą mocą chciałbym wyrazić słowa solidarności z oświadczeniem I Prezes Sądu Najwyższego. W Polsce obowiązuje konstytucja i zasada legalizmu. W oparciu o te zasady nie ma możliwości realizacji bezprawnych, w świetle polskiego i europejskiego prawa, postanowień sądu w Luksemburgu i zawieszania organu polskiego SN, to znaczy Izby Dyscyplinarnej” – zaznaczył minister.

https://twitter.com/ZiobroPL/status/1417883899699634182

TSUE orzekł w zeszły czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich. Z kolei również w środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. I prezes SN w swym oświadczeniu powołała się na środowe orzeczenie TK.

„TK jasno wypowiedział się, że TSUE nie ma prawnych możliwości zawieszać organów polskiego państwa, zawieszać polskiego porządku ustawowego, a tym bardziej organów działających na podstawie tych ustaw i jego orzeczenia w tym zakresie nie są dla organów władz działających na gruncie polskiej konstytucji wiążące, a nawet podporządkowanie się im byłoby jawnie bezprawne” – powiedział Zbigniew Ziobro.

PAP

drukuj