Min. M. Jarosińska-Jedynak: Polska otrzyma na innowacyjność ok. 60 mld zł

Polska negocjuje jeszcze wysokość środków z polityki spójności na lata 2021-2027. Już jednak wiadomo, że na innowacyjność trafi około 60 mld zł – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że w przypadku programów krajowych decyzja jeszcze nie zapadła. Na pewno będą te największe, jak m.in. infrastruktura i środowisko, Polska cyfrowa czy inteligentny rozwój.

– Zakresy tematyczne są w tej chwili cały czas negocjowane z Komisją Europejską. Natomiast możemy powiedzieć, że dzisiaj mówimy o kwocie ok. 60 mld złotych, które zostaną przeznaczone na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, ale również na kwestie cyfryzacyjne czy podnoszenie kompetencji w obszarze automatyzacji, robotyzacji przedsiębiorstw. To wszystko będzie też powiększone o komponent inwestycyjny, czyli tzw. komponent wdrożeniowy. To, co zostanie wynalezione, odkryte w ramach prac badawczo-rozwojowych, będzie mogło być w ramach jednego przedsięwzięcia wdrożone u danego przedsiębiorcy – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister poinformowała również, że trwają negocjacje z Komisją Europejską w kwestii programów „Polska wschodnia” oraz „ponadregionalnego”. Rząd zabiega, by zostały one utrzymane i liczy, że przekona KE do przekazania środków, które będą bodźcem rozwojowym, m.in. dla pięciu wschodnich województw RP.

 

RIRM

 

drukuj