fot. PAP/Piotr Nowak

Min. J. Emilewicz: Wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. jednym z najlepszych w Europie

Według wstępnych szacunków GUS wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. wyniósł 5,1 proc.; to jeden z najlepszych wyników w Europie – skomentowała dla PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz czwartkowe dane GUS.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2018 roku o 5,1 proc., po wzroście o 4,8 proc. w 2017 roku – podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny.

„Polska gospodarka wciąż w czołówce. Po bardzo dobrym 2017 r., 2018 jest jeszcze lepszy. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost gospodarczy wyniósł 5,1 proc. (po trzech kwartałach to 5,2 proc.). To jeden z najlepszych wyników w Europie” – poinformowała Jadwiga Emilewicz.

„Należy zaznaczyć, że solidne fundamenty polskiej gospodarki okazały się odporne w obliczu pogarszającej się sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, tj. większego od oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, w szczególności w Niemczech czy narastającej niepewności związanej ze sposobem, w jaki Wielka Brytania opuści Unię Europejską” – dodała minister przedsiębiorczości i technologii.

Zdaniem minister główną siłą napędową naszej gospodarki pozostała konsumpcja prywatna, która w całym 2018 r. wzrosła o 4,5 proc. (r/r). Dobra sytuacja gospodarstw domowych wspierana jest również przez: wzrost wysokości przeciętnych wynagrodzeń (w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1 proc.); niską stopę bezrobocia (w XII 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc.); relatywnie niską inflację (w 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6 proc.),co zwiększa ich siłę nabywczą.

Jadwiga Emilewicz uważa, że w 2018 r. wyraźnie widoczny był także oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych i publicznych (nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3 proc.), co świadczy m.in. o zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w tej sferze.

Według minister oznacza to, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji.

Jeśli chodzi o prognozy na ten rok, oczywiście chciałabym, aby udało nam się powtórzyć wynik z 2018 r. I wierzę w siłę polskich przedsiębiorców. Jednak realnie patrząc – zgodnie z cyklem koniunkturalnym i w ślad za globalnym spowolnieniem, oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka będzie łagodnie wyhamowywać – do wzrostu o ok. 4 proc. co wciąż jest bardzo solidnym wzrostem (wg ustawy budżetowej 3,8 proc.) – powiedziała.

PAP/RIRM

drukuj