Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Największą prześladowaną grupą na tle religijnym są chrześcijanie

Przypada dziś Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Każdego roku na całym świecie rośnie agresja wobec wyznawców danej religii. Obecnie największą prześladowaną na tle religijnym grupą są chrześcijanie. Szacuje się, że co kilka minut ginie jeden chrześcijanin.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie ma zwiększyć świadomość na temat poszanowania różnorodności religijnej.

Ks. dr Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał, że problem nasila się m.in. na Bliskim Wschodzie.

 – To, co chyba w Polsce najbardziej jest słyszalne i najbardziej do nas dociera, to sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jest to nam bardzo bliskie jako chrześcijanom tutaj w Polsce, dlatego że jest to miejsce szczególne na ziemi – to miejsce zostało wybrane przez Jezusa. Mówimy o dzisiejszej Syrii, Dolinie Niniwy. Drugim obszarem jest północna Afryka, czyli dzisiejsza Nigeria czy Republika Środkowej Afryki. Trzeci krąg kulturowy to Pakistan, Chiny czy też te kraje, które związane są z Azją, gdzie bardzo często prawo szariatu, prawo o bluźnierstwie jest wykorzystywane przeciwko chrześcijanom – powiedział kapłan.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony w ub. roku przez ONZ. Inicjatorem podjęcia prac w tej sprawie była Polska.

RIRM

drukuj