fot. twitter.com/mf_gov_pl

MF: Zachęty podatkowe dla emitentów i inwestorów w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Zachęty podatkowe dla emitentów i inwestorów, usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, nadzór i reformy dot. regulacji – to niektóre propozycje w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, opublikowanym na stronach MF. Zawiera on 60 działań, które są odpowiedzią na bariery rozwoju rynku kapitałowego.

Jak napisano na stronie internetowej, projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

„Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej” – powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska.

Jak podkreśliła, strategia będzie opierać się na fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii.

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które są odpowiedzią na dwadzieścia najważniejszych barier rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Działania mają obejmować takie obszary jak m.in.: edukację finansową i oszczędności krajowe, nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego, zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego, innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

PAP/RIRM

drukuj