fot. https://twitter.com/KancelariaSejmu

MEiN przygotowuje projekt ustawy o edukacji włączającej

W resorcie edukacji i nauki powstaje projekt ustawy o zwiększeniu dostępu do pomocy dla dzieci. Ma być on gotowy do końca czerwca.

Co trzecie dziecko w szkole wymaga dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pokazują to badania przeprowadzone m.in. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje projekt ustawy, zawierający model edukacji włączającej.

– Oznacza to zwiększenie dostępu do pomocy specjalistów dla dzieci, uczniów na terenie przedszkola i szkoły. Chcemy określić w przepisach standardy zatrudnienia psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy w przedszkolu oraz psychologa i pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy – poinformowała Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

W projekcie ustawy określona zostanie również pula godzin na udzielenie wsparcia dziecku, zgodnie z jego potrzebami. Tu niewymagana ma być opinia czy orzeczenie. Środki na ten cel mają być zapewnione w subwencji oraz zarezerwowane w budżetach przedszkoli i szkół.

– Chcę jasno powiedzieć, że nasze działania, które są tutaj zapisane, one nie są zaplanowane na jutro, perspektywa ich wdrożenia to perspektywa 10 lat, ale od czegoś trzeba zacząć – podkreśliła Marzena Machałek.

Jak zaznaczyła wiceminister resortu edukacji, kluczową sprawą są zintegrowane działania międzyresortowe na rzecz dzieci i rodziny. W tym celu mają powstać m.in. centra dziecka i rodziny.

– Gdzie będą zintegrowane działania. Zagrożone dziecko oraz jego rodzina – co jest ważne, bo tutaj zależy nam na wsparciu potencjału rodziny – ma otrzymać zintegrowane wsparcie. Chodzi również o to, aby poprawić jakość kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami – powiedziała Marzena Machałek.

Wstępny projekt ustawy edukacji włączającej ma być gotowy do końca tego miesiąca.

TV Trwam News

drukuj