fot. gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Na 35 mln zł opiewa pakiet edukacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomionej w związku z pandemią. Wsparcie obejmie trzy rodzaje działań, a na każde z nich zostanie przeznaczonych po 10 mln zł. Chodzi o zakup sprzętu komputerowego, stworzenie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE i zdalne kursy oraz szkolenia zawodowe.

Kolejne 5 mln zł z programu trafi na organizację wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży zdalnie podczas wakacji. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wskazuje na długofalowy charakter projektu.

– Staramy się, żeby faktycznie wtedy nawet kiedy wrócimy do szkoły, żeby była możliwość uzupełniania nauczaniem zdalnym, które będzie bazowało na bardzo dobrych platformach komunikacyjnych i zaopatrzeniem uczniów i nauczycieli w odpowiednie kompetencje cyfrowe. Wytypujemy w całej Małopolsce takie szkoły, które będą potem stanowiły pewien wzór, model do powielania. Mamy w swoim zamyśle takie działanie, gdzie szkoły, które jako pierwsze wezmą udział w programie, potem będą mogły dalej dzielić się swoją wiedzą z kolejnymi szkołami – wskazała Barbara Nowak.

Nabór wniosków dotyczących sprzętu komputerowego ruszy już w czerwcu, a w imieniu szkół występować będą mogły samorządy lokalne.

Pakiet edukacyjny to część kompleksowej strategii zarządu województwa małopolskiego mającej zapobiegać negatywnym dla regionu skutkom pandemii.

Łączna wartość planowanego wsparcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to blisko 1 mld zł. Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

RIRM/TV Trwam News

drukuj