M. Jarosińska-Jedynak: 26 lutego, 2 i 4 marca konsultacje Krajowego Programu Odbudowy

26 lutego, 2 i 4 marca odbędą się – z powodu pandemii w formule online – spotkania w ramach konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy – poinformowała w środę podczas Konwentu Marszałków Województw RP wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Gospodarzem konwentu jest województwo podlaskie.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę po dodatkowe środki z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce.

Już wcześniej minister Jarosińska-Jedynak informowała, że poszczególne państwa członkowskie mają do końca kwietnia przedstawić Komisji Europejskiej swoje Krajowe Plany Odbudowy i zaczną się negocjacje.

„Są to środki, które pochodzą z dodatkowych środków ukierunkowanych na ograniczenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wspólnotę gospodarczą. Przede wszystkim są to środki w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Next Generation UE). Najważniejszym elementem liczącego 776 mld euro Next Generation UE jest Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi 723,8 mld euro” – przypomniała Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister dodała, że pieniądze będzie można zdobyć w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji, których celem jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa. Chodzi także o to, by gospodarki krajów UE – jak mówiła – „były bardziej odporne, lepiej przygotowane na wyzwania związane z transformacją ekologiczną i cyfrową”.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że Polska ma mieć do dyspozycji w KPO 59,1 mld euro, z czego 24,9 mld euro ma być przeznaczone na dotacje, a 34,2 mld euro na pożyczki. Środki mają pochodzić z pożyczek zaciągniętych w imieniu UE . Polska ma być czwartym największym beneficjantem tych środków. W pierwszym etapie, w latach 2021-2022 ma być dostępnych ok. 20 mld euro.

Minister wskazała, że w projekcie KPO jest pięć kluczowych zakresów: odporność i konkurencyjność gospodarki (np. wsparcie firm z branży turystycznej, kultury, przemysł 4.0, innowacje, B+R, przetwórstwo rolno-spożywcze) zielona energia i zmniejszenie energochłonności (czyste powietrze, OZE, nadawanie nowych funkcji terenom zdegradowanym, inwestycje wodno-kanalizacyjne poza aglomeracjami), transformacja cyfrowa (szybki internet, rozwój e-usług, doposażanie szkół i nauczycieli, cyberbezpieczeństwo), dostępność i jakość ochrony zdrowia (np. e-zdrowie, infrastruktura ochrony zdrowia związana z walką z pandemią, wsparcie branży farmaceutycznej), zielona i inteligentna mobilność (zeroemisyjny transport publiczny, ładowarki do aut elektrycznych, inwestycje w kolej). Ze wsparcia w tych dziedzinach będą mogli korzystać przedsiębiorcy, instytucje publiczne i inne podmioty.

Do KOP wpłynęło z ministerstw, regionów, organizacji, ok. 1,2 tys. propozycji projektów, inwestycji, działań, których efektem ma być pobudzenie gospodarki, wzrost gospodarczy i tworzenie wysokiej jakości nowych miejsc pracy.

Prace trwają od czerwca 2020 r., działają grupy robocze, trwają nieformalne rozmowy z Komisją Europejską. 26 lutego odbędą się otwarte konsultacje-debaty online z zakresu odporności i konkurencyjności gospodarki oraz transformacji cyfrowej, 2 marca będzie mowa o zielonej energii i zielonej mobilności, a 4 marca o dostępności i jakości ochrony zdrowia. Od 26 lutego KPO ma być dostępny na stronie internetowej kpo.gov.pl. – poinformowała minister Jarosińska-Jedynak.

Uczestniczący online w konwencie Miguel Gil Tertre z sekretariatu generalnego KE mówił, że ważne jest, by Polska dobrze wykorzystała dostępne instrumenty, np. by dokończyć transformacje cyfrową, rozwijać ekologiczny transport, ograniczyć emisję CO2, przygotować gospodarkę do wyzwań przyszłości.

„To jest wielkie zadanie i też wielka odpowiedzialność, która sprowadza się do transformacji polskiej gospodarki” – powiedział Miguel Gil Tertre.

„Z naszej strony chcemy jak najbardziej znaleźć takie rozwiązania, które będą dobre dla obu stron uwzględniając bardzo trudną sytuację w jakiej się znajdujemy m.in. w związku z COVID-19” – dodał.

PAP

drukuj