fot. pl.wikipedia.org

Lubuskie: umiarkowany wzrost liczebności rybołowa

Prowadzony w woj. lubuskim monitoring rybołowa wykazał, że nastąpił umiarkowany wzrost liczebności tych ptaków. Ich obecność stwierdzono na 10 stanowiskach; na ośmiu pary zajęły gniazda, na dwóch były pojedyncze osobniki. Do lęgów przystąpiły o dwie pary więcej niż przed rokiem – poinformował Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

„Niestety, odnotowany wzrost par lęgowych nadal nie przekłada się na znaczącą poprawę sukcesu lęgowego populacji w regionie. Skuteczne lęgi zarejestrowano u czterech par ptaków, jednak z uwagi na niską produktywność łącznie odchowały one zaledwie siedem młodych, czyli tylko o dwa więcej niż w roku 2017. W pozostałych przypadkach ptaki nie przystąpiły do lęgów lub utraciły je z nie do końca ustalonych przyczyn” – powiedział Michał Bielewicz.

Rybołów jest jedynym gatunkiem ptaka drapieżnego w woj. lubuskim, dla którego jest prowadzona stała kontrola stanu populacji w całym regionie i wdrażana jest strategia ochrony gatunku.

Michał Bielewicz przypomniał, że w regionie monitoring rybołowa prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów oraz lubuskich leśników. Każdego roku oceniana jest liczebność populacji lęgowej, rozpowszechnienie gatunku, parametry rozrodcze i trendy tych wskaźników. Ponadto budowane są sztuczne platformy gniazdowe, m.in. na słupach energetycznych.

„W ciągu ośmiu lat prowadzenia monitoringu coraz bardziej daje się zaobserwować zjawisko dominacji par gniazdujących na słupach energetycznych lub innych konstrukcjach budowanych przez człowieka względem par gniazdujących na drzewach. Przykładowo w 2018 roku aż sześć stanowisk rybołowów w Lubuskiem związane było ze słupami, a tylko cztery z drzewami” – wskazał Bielewicz.

Dodał, że mimo nieco lepszych statystyk niż przed rokiem nadal na Ziemi Lubuskiej rybołów pozostaje gatunkiem na granicy wymarcia.

Rybołów (Pandion haliaetus) to drapieżny ptak wędrowny, osiągający masę do 2 kg przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 cm. Ma brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy. Jego głównym pożywieniem są ryby, Do Polski rybołowy przylatują najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, opuszczają nasz kraj. Z reguły wracają do tych samych gniazd przez kilkanaście lat.

W Polsce rybołów należy do najrzadszych gatunków ptaków szponiastych. Krajową populację szacuje się na około 30 par. Rybołów jest gatunkiem tzw. szczególnej troski, a jego ścisłą ochronę sankcjonuje zarówno prawo krajowe, jak i europejskie.

PAP/RIRM

drukuj