By SKopp - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343629

Łotwa: MSZ potępia represje wobec działaczy polskiej mniejszości na Białorusi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy stanowczo potępiło represje wobec działaczy polskiej mniejszości na Białorusi. Wezwało też do natychmiastowego uwolnienia szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, dziennikarza Andrzeja Poczobuta i innych zatrzymanych.

„Łotewski MSZ stanowczo potępia nękanie i represje władz Białorusi wobec działaczy organizacji mniejszości polskiej na Białorusi i domaga się natychmiastowego uwolnienia przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, będącego członkiem zarządu tej organizacji dziennikarza Andrzeja Poczobuta i innych zatrzymanych. Łotwa uważa działania białoruskich władz za jawne pogwałcenie praw mniejszości narodowych i etnicznych tradycji kulturowych na Białorusi i wzywa do zaprzestania tych represji” – czytamy w komunikacie.

We wtorek zatrzymana została przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, a w środę skazana na 15 dni aresztu za organizację „nielegalnej imprezy masowej”, za jaką władze uznały zorganizowany 7 marca tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

W czwartek zostali zatrzymani członkowie Zarządu Głównego ZPB – Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. Irena Biernacka jest szefową oddziału organizacji w Lidzie, Maria Tiszkowska w Wołkowysku. Tam również w czwartek od rana odbywały się rewizje – w pomieszczeniach ZPB, szkołach polskich i mieszkaniach działaczek.

Do uwolnienia zatrzymanych wezwała m.in. Komisja Europejska i amerykański Departament Stanu.

Działania białoruskich władz wobec polskich działaczy zostały stanowczo potępione przez władze Polski. Sędzia, który skazał Andżelikę Borys na areszt, został objęty bezterminowym zakazem wjazdu do Polski.

ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 r. władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji. Do celów statutowych działalności ZPB należy pielęgnowanie polskości, krzewienie polskiej kultury, nauka języka i pielęgnowanie miejsc pamięci.

PAP

drukuj