fot. twitter.com

Litwa: Polscy dyplomaci odwiedzają miejsca pamięci narodowej

Polscy dyplomaci na Litwie rozpoczęli dzisiaj odwiedzanie polskich miejsc pamięci narodowej w tym kraju. Przez najbliższe trzy dni na grobach polskich bohaterów w kilkudziesięciu miejscowościach Wileńszczyzny złożą wieńce i wiązanki i zapalą znicze.

„Jako chrześcijanie mamy obowiązek uczczenia i przypomnienia zmarłych” – powiedziała PAP ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska.

Ambasador podkreśliła, że „ta tradycja łączy nas z Litwinami, jest ona wspólna na tych terenach, zarówno katolicka, jak też narodowa, a na Wileńszczyźnie znana jeszcze z czasów przedchrześcijańskich”, jako obrzęd „Dziadów”, którego istotą było obcowanie żywych z umarłymi.

„Te wieczory przedzaduszkowe tu jakoś w szczególny sposób na nas oddziałują, w szczególny sposób szukamy kontaktu z tymi, którzy odeszli” – powiedziała Urszula Doroszewska.

Przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej – zastępca ambasadora Grzegorz Poznański i wicekonsul Marta Olesińska – dzisiaj odwiedzili miejsca pamięci narodowej w rejonie solecznickim: w Solecznikach, Sangieliszkach, Koniuchach, Butrymańcach, Koleśnikach.

Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze m.in. na cmentarzu w Ejszyszkach na trzech grobach żołnierzy AK ekshumowanych w tym roku z pobliskich miejscowości przez specjalistów IPN. Uroczysty pochówek z honorami wojskowymi odbył się we wrześniu.

W środę ambasador Urszula Doroszewska uda się na groby w rejonie wileńskim, a konsul Marcin Zieniewicz na groby w rejonie święciańskim, a attache obrony mjr Piotr Sadyś oraz zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie Paweł Krupka odwiedzą polskie miejsca narodowe w rejonach trockim i orańskim.

„Tych miejsc na całej Wileńszczyźnie jest bardzo wiele. Staramy się dotrzeć do najważniejszych, do grobów powstańców styczniowych, z czasów I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, z II wojny światowej” – powiedział PAP Poznański.

1 listopada polscy dyplomaci złożą wieńce na wileńskich cmentarzach. Po raz pierwszy zapalą znicze na zniszczonym cmentarzu w wileńskim parku na Zakrecie, gdzie spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w latach 1919-1920.

Tradycyjnie przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej odwiedzą Cmentarz na Rossie, Bernardyński, w Kolonii Wileńskiej, a także na Antokolu, gdzie uczczą nie tylko ponad 1000 spoczywających tam żołnierzy poległych w 1920 roku, ale też bohaterów litewskich, którzy oddali życie w 1991 roku w czasie odzyskiwania przez Litwę niepodległości, oraz litewskiego żołnierza wyklętego Adolfasa Ramanauskasa, jednego z przywódców antysowieckiego podziemia niepodległościowego, którego ciało odnaleziono dopiero w tym roku.

PAP/RIRM

drukuj