List Przewodniczącego Episkopatu do uczestników konferencji „Pamięć i Nadzieja”

Ufam, że czas obrad przyczyni się do dalszego pogłębiania braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do organizatorów i uczestników Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja”. Spotkanie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu jest poświęcone postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Słowa pozdrowienia dla organizatorów i uczestników Międzynarodowej Konferencji „Pamięć i Nadzieja” ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przesłał na ręce o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w spotkaniu, zapewnił o duchowej łączności i podziękował za podjęcie trudu zorganizowania tego wydarzenia.

Wyrażam głębokie przekonanie, że czas obrad – którym towarzyszy hasło Pamięć i nadzieja – zaowocuje wydatnie, pogłębiając refleksję nad naszą historią – naznaczoną cierpieniem, ale i obfitującą w jasne przykłady bohaterskich postaw. Ufam też, że przyczyni się on do dalszego pogłębiania  braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami” – napisał przewodniczący Episkopatu.

Konferencja „Pamięć i Nadzieja” w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęła się w niedzielę 26 listopada po godz. 13.15. Poprzedziła ją Msza św. sprawowana w południe w kaplicy Pamięci Męczenników Polskich.

Oprócz świadków uratowanych przez Polaków w czasie Holokaustu, w konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” działający przy Fundacji Lux Veritatis oraz Fundację From The Depths przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Publikujemy treść listu:

Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze, z radością przyjąłem wiadomość o dzisiejszym, organizowanym w Toruniu, Sympozjum Polsko–Żydowskim. Nie mogąc, niestety, osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, przesyłam słowa pozdrowienia dla Szanownych Gości, Organizatorów i wszystkich Uczestników. Zapewniam też o mojej duchowej łączności i z serca płynących najlepszych życzeniach.

Wyrażam głębokie przekonanie, że czas obrad – którym towarzyszy hasło „Pamięć i nadzieja” – zaowocuje wydatnie, pogłębiając refleksję nad naszą historią – naznaczoną cierpieniem, ale i obfitującą w jasne przykłady bohaterskich postaw. Ufam też, że przyczyni się on do dalszego pogłębiania braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami.

Gratulując Organizatorom i Prelegentom wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest Sympozjum, dziękuję za podjęty przy tej okazji trud. Wszystkim Uczestnikom spotkania życzę wielu sił duchowych i fizycznych na każdy dzień.

Podpisano: ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

KEP/RIRM

drukuj