fot. facebook.com/PrezydentKukiz

P. Kukiz: Jesteśmy gorącymi zwolennikami wprowadzenia możliwości głosowania przez internet

Jesteśmy gorącymi zwolennikami wprowadzenia możliwości głosowania przez Internet (i-voting), zarówno w wyborach krajowych, jak i europejskich – podkreślił lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz, który we wtorek rozpoczął przedstawianie założeń programowych swojego ugrupowania w wyborach do PE.

Od wtorku Paweł Kukiz przedstawiać ma na swoim profilu na Facebooku szczegóły dotyczące działań na rzecz zmian w Europie, które zostały wypracowane przez Kukiz’15 razem ze współpracującym z polskim ugrupowaniem włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd.

Pierwsze z założeń programowych przedstawione przez Kukiza, to „Europa bliższa obywatelom – demokracja bezpośrednia i e-demokracja”.

„Należy wzmocnić narzędzia demokracji bezpośredniej i e-demokracji, tak żeby obywatele mogli bezpośrednio wpływać na unijne instytucje i je skutecznie kontrolować” – przekonuje Paweł Kukiz.

„Jesteśmy gorącymi zwolennikami wprowadzenia możliwości głosowania przez Internet (i-voting), zarówno w wyborach krajowych, jak i europejskich. Głosowanie przez internet jest możliwe od kilku kadencji parlamentu choćby w Estonii. Spotykaliśmy się w tej sprawie już z ambasadorem Estonii. Od wielu lat głosowanie przez internet stosowane jeż też w Szwajcarii i niektórych stanach USA. Mamy też ekspertyzy najlepszych informatyków dotyczące mechanizmów i zapewnienia bezpieczeństwa przy takim sposobie głosowania” – pisze polityk.

Przypomniał również postulaty ruchu, które mają wzmocnić demokracje bezpośrednią. To m.in. referendum ogólnokrajowe ogłaszane obligatoryjnie po zebraniu miliona podpisów i zniesienie albo obniżenie do 30 proc. progu frekwencyjnego, którego wynik byłby wiążący dla władz. Obecnie wynik takiego referendum jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Paweł Kukiz podkreśla również, że „potrzebna jest większa przejrzystość procesu legislacyjnego w UE”.

„Część ważnych decyzji zapada w ramach tzw. trialogu, czyli spotkań przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Spotkania w ramach trialogów nie są publiczne, podobnie jak dokumenty z tych spotkań. Nie ma też żadnych nagrań. Nazwiska uczestników spotkań nie są ujawniane. Nie może być tak, że grupa ludzi spotyka się za zamkniętymi drzwiami, aby ustalić jak ma wyglądać prawo regulujące życie milionów obywateli. Dlatego dokumenty ze spotkań trialogu powinny być jawne” – napisał polityk.

Pozostałe propozycje Kukiz’15 kryją się pod hasłami: „Poprawa jakości życia obywateli – zdrowie publiczne i ochrona środowiska”, „Głęboka reforma instytucji unijnych – wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego”, „Uczciwa Europa – walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną”, „Poza prawicę i lewicę – odrzucenie anachronicznych, sztucznych podziałów, praca na rzecz obywateli”, „Nowa przyszłość projektu Europa – współdziałanie przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości narodowej”, „Przepływ osób i bezpieczeństwo – nowy model zarządzania ruchami migracyjnymi”, „Sprawiedliwa Europa – ograniczenie wpływu rynków finansowych i ochrona gospodarki realnej”, „Europejska jakość – ochrona produktów wytwarzanych w Europie i rozwój rolnictwa” oraz „Wiara w naszą przyszłość – tworzenie programów dla młodych Europejczyków”.

W połowie lutego w Rzymie ogłoszono powstanie nowego sojuszu przed majowymi wyborami do PE. W skład nowej grupy wchodzą oprócz włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd i Kukiz’15, także chorwacka partia Żywy Mur, ruch Teraz z Finlandii i partia AKKEL z Grecji.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała już komitet wyborczy Kukiz’15, który złożył zawiadomienie do PKW jako pierwszy.

Termin rejestracji list kandydatów startujących wyborach do PE mija 16 kwietnia.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja.

PAP/RIRM

drukuj