Ks. bp A. Lepa: Polacy w ogniu manipulacji

„Działania manipulatorskie stają się wyrafinowane, a kłamstwo, na którym są one oparte, przekazywane jest z taką finezją, że nie budzi najmniejszych podejrzeń” – podkreślił ks. bp Adam Lepa z Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, podczas sympozjum „Oblicza manipulacji – źródła i skutki” w  murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ks. bp Adam Lepa, autor wybitnych publikacji dotyczących funkcjonowania środków społecznego przekazu wygłosił wykład pt.: „Św. Jan Paweł II wobec manipulacji”.

W swoim wystąpieniu zauważył, że manipulatorskie próby wpływania na podświadomość człowieka wiążą się z korzystaniem z najnowocześniejszych osiągnięć techniki.

W zasięgu działań manipulatorskich znalazła się każda dziedzina aktywności obywateli, nawet podręczniki szkolne. Do świadomości Polaków dociera wreszcie wiedza, że najgroźniejsze w swoich skutkach są systemy manipulowania. Jest ich kilka, ale najbardziej niebezpieczny jest system kreowania wroga. Obecnie w Polsce stosuje się ten system z podręcznikową dokładnością. Świadczy to o propagandowym przygotowaniu dysponentów i samych ludzi mediów – tłumaczył.

Jak wskazywał, większość wypowiedzi św. Jana Pawła II pośrednio dotyczy problemu manipulacji, tj. Ojciec Święty mówi o manipulacji, ale nie używa terminu „manipulacja”.

W Adhortacji Apostolskiej Synodalnej „Catechesi Tradendae” nie pada słowo manipulacja, ale Papież odnosi się do tego zjawiska. Wszak podkreśla fakt nadużywania języka. (…) Podkreśla fakt, że dzisiaj każe się człowiekowi wysługiwać zakłamaniu ideologicznemu, niwelowaniu sposobu myślenia i spychania go tzn. człowieka do rzędu jakby przedmiotu. Czyni się to za pośrednictwem języka – mówił ks. bp Adam Lepa.

Jako kolejny przykład prelegent przytoczył słowa Papieża z Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio”, gdzie św. Jan Paweł II wskazywał na mechanizmy propagandy ideologicznej, które prowadzą do ujarzmienia człowieka. Następnie zwrócił uwagę na Encyklikę „Evangelium Vitae”.

W tym dokumencie Papież nazywa po imieniu działania instytucji międzynarodowych zajmujących się przygotowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji. Papież nazywa te działania spiskiem przeciwko życiu. Wiemy, że tam gdzie jest spisek musi być działanie manipulatorskie, które poprzedza spisek – akcentował.

Dodał, że w Polsce mamy do czynienia z monopolizacją w dziedzinie mediów. „Z reguły prowadzi ona do zachwiania równowagi medialnej w państwie, co stanowi wyjątkowe zagrożenie dla jego bezpieczeństwa” – zauważył.

Ten temat nie był podejmowany publicznie. W Polsce mamy kilka przejawów funkcjonowania monopolizacji w dziedzinie mediów, choćby ten oligarchiczny system mediów, choćby 75 proc. tytułów prasowych wydawanych przez koncerny niemieckie, a także 90 proc. mediów, które są w rękach środowisk liberalnych i lewicowych – tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że choć po 1989 roku wielokrotnie zmieniały się parlamenty i rządy, w tych samych rękach pozostają najważniejsze centra opiniotwórcze w Polsce.

Zaznaczył, że żywe zainteresowanie manipulacją ze strony św. Jana Pawła II w dużej mierze wynikało z faktu zniekształcania prawdy o człowieku, na którą Ojciec Święty był głęboko wyczulony.

Był świadom, że manipulacja zakłamuje prawdę o człowieku, który – cytuję – nie jest dziś tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie, nowoczesnych środkach społecznego przekazu – mówił ks. bp Adam Lepa.

Podsumowując swoje wystąpienie prelegent podkreślił, że Jan Paweł II nie tylko przestrzega przed manipulacją, ale wyjaśnia także, na czym ona polega. „Jest to najgroźniejsza forma kłamstwa, bo to kłamstwo zorganizowane” – wskazywał.

Największym zagrożeniem dla człowieka jest takie zawładnięcie nim, żeby stał się bezwolnym narzędziem w osiąganiu celów ważnych dla dysponentów manipulacji, a nie dla niego. Papież podkreśla, że manipulacja przede wszystkim fałszuje świadomość człowieka, a właściwie świadomość i rzeczywistość, a szczególnie prawdę o człowieku. Jan Paweł II uczy nas, że nie powinniśmy bagatelizować zjawiska manipulacji, lecz przekazywać o nim pełną prawdę innym – dodał na zakończenie.

Całą prelekcję ks. bp. Adama Lepy pt. „Św. Jan Paweł II wobec manipulacji” można obejrzeć [tutaj].

RIRM

drukuj