fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ks. abp M. Jędraszewski: Marność osiąga poziomy, które budzą lęk i zagubienie

Marność zdaje się osiągać takie poziomy, które budzą lęk i zagubienie – mówił w sobotę metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Otwarcie roku akademickiego poprzedziła Msza św. odprawiona w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Ks. abp Marek Jędraszewski w homilii zaznaczył, że dziś „marność zdaje się osiągać takie poziomy, które budzą lęk i zagubienie”.

„Jak można być człowiekiem w tym dzisiejszym tak zwanym postępowym świecie? W świecie, w którym człowiek ma żyć bez wiary »jakby Boga nie było«, ma żyć wyrzekając się rozumu, w epoce ogłoszonej jako czas »post-prawdy«, w epoce, w której pragnie budować się bardzo często sukces polityczny i poparcie społeczeństwa opierając swój program na fake newsach, a niekiedy wprost na ordynarnych kłamstwach” – pytał ks. abp Marek Jędraszewski.

Podkreślił, że nic nie może upokarzać bardziej człowieka niż „jego niemoralne życie”, wynikające z tego, że odwraca się od Boga.

„To z tego odwrócenia się od Boga, ludzie czynią to, czego czynić się nie godzi” – mówił metropolita krakowski i przywołując słowa św. Pawła zwrócił uwagę na związki homoseksualne kobiet i mężczyzn, „którzy żyjąc właśnie tak zaprzeczają godności własnego człowieczeństwa”.

Ks. abp Marek Jędraszewski mówił, że ludzie odwracają się od Jezusa, a ich życie staje się „jednym wielkim ośmieszeniem własnego rozumu”, bo – jak pisał Papież w „Pamięci i tożsamości” – „odrzucono Boga jako Stwórcę i jako Źródło Stanowienia o tym, co dobre i co złe” i odrzucono „pojęcie natury ludzkiej”.

Jako najważniejsze zadania dla społeczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II metropolita krakowski wskazał: pogłębianie wiary, upominanie się o godność ludzkiego rozumu, mądre wracanie do historii Polski i do zobowiązań, które na nas spoczywają oraz dialog ze światem.

W inauguracji roku akademickiego uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Gut-Mostowy oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

„Czas, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki znów nie jest łatwy, chcemy ciągle przekraczać próg nadziei i wierzymy, że nasza walka z COVID-19 będzie dla nas wszystkich zwycięska” – mówił rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Robert Tyrała. Dziękował całej społeczności za zaangażowanie w pracę w poprzednim roku akademickim. Zachęcał pracowników i studentów do szczepień przeciw COVID-19.

„Ludzie mądrzy są dzisiaj niezwykle potrzebni nie tylko światu, ale także Polsce i Kościołowi. A dialog pomiędzy Kościołem, a światem nauki jest nie tylko niezwykle istotny, ale wręcz konieczny, jest potrzebą chwili” – mówił ks. prof. Robert Tyrała.

„Dialog taki opierać się powinien na prawdzie i zawsze ma być służbą” – podkreślił.

Na uczelni jest obecnie ponad 3 tys. studentów i doktorantów. Zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej. Jak zapowiedział rektor w listopadzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przejdzie międzynarodową wizytację watykańskiej agencji ds. ewaluacji i promocji jakości uniwersytetów i wydziałów kościelnych, a siedem dyscyplin naukowych wiosną 2022 zostanie poddanych ewaluacji.

„Mamy nadzieję, że nie tylko utrzymamy wysoką ocenę w tych dyscyplinach, w których nadajemy doktoraty, ale także dwie kolejne do nich dołączą” – powiedział rektor.

Dodał, że w dniu 8 grudnia obchodzone będzie 40-lecia ustanowienie Papieskiej Akademii Teologicznej przez Jana Pawła II, a w styczniu 625-rocznica założenia Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej.

Piotr Ćwik odczytał list od prezydenta, w który Andrzej Duda życzył społeczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, by „rok akademicki przebiegał bez zakłóceń”.

„Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci: poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis ludzkiej aktywności to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elity i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu” – podkreślił Andrzej Duda. Zapewnił, że z uwagą śledzi debatę o przyszłości badan naukowych i studiów w Polsce.

„Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych” – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki w liście przedstawionym przez wojewodę Łukasza Kmitę wyraził nadzieję, że uczelnie wrócą do sposobu funkcjonowania sprzed pandemii i relacji mistrz-uczeń. Dodał, że już wkrótce będzie można obserwować efekty opracowanego przez MEN „pakietu wolności akademickiej”.

„Jestem przekonany, że to dokument kluczowy dla umocnienia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki” – podkreślił premier. Dodał, że zależy mu na współpracy uczelni z biznesem oraz na realizacji badań na poziomie międzynarodowym.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki mówił, że „żyjemy w czasach, kiedy pojęcie prawdy zostało spostponowane” i „wykluczone z obiegu naukowego”, a zyskało miano „narracji”. Zapewnił, że MEN będzie wspierać te uczelnie i „miejsca kultu nauki i prawdy, które przysługują się nie w perspektywie doraźnych korzyści materialnych, ale odgrywają fundamentalną rolę w wymiarze aksjologicznym”.

Wykład inauguracyjny wygłosił doktor honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Carl A. Anderson z zakonu Rycerzy Kolumba.

PAP

drukuj