Ks. abp Głódź: Polska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju

Polska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, harmonii społecznej – podkreślił metropolita gdański, ks. abp Sławoj Leszek Głódź w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w czasie Mszy św. odprawionej w intencji ojczyzny w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

„Cała kultura, dusza narodu polskiego zakorzeniona jest w Bogu, w krzyżu, w źródle miłości, bo stanowi prawdę o Polsce, która nie chce być pawiem narodów i papugą, kłaniać się okolicznościom, modom, trendom, pozwalać na rozpowszechnianie się ducha nihilizmu, serwilizmu, duchowej bylejakości, a także – trzeba powiedzieć, w niektórych sektorach – narodowego zaprzaństwa” – mówił ks. abp Głódź.

„Polska potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, harmonii społecznej. Zbyt dużo żeśmy maszerowali w czasie bolesnych, tragicznych dni – dni wojen, dni łagrów i Sybiru i stanu wojennego – w czarnych marszach. Nie twórzmy na siłę nowych, bo prowokujemy szatańskiego ducha” – podkreślił metropolita.

Dodał, że „nie wolno wykopywać rowów”.

„Bo Polska nie jest podzielona. Są zróżnicowane opinie, ale w stopniu tak wielkim, że przybierają miarę totalnej opozycji, a totalna opozycja wypacza demokrację, staje się karykaturą i wcześniej czy później skazana jest na niepowodzenie z prostej przyczyny, dlatego, że negacja rodzi negację, ona nic nowego nie tworzy” – zaznaczył ks. abp Głódź.

Mszę św. w Bazylice Mariackiej poprzedziło okazjonalne spotkanie zorganizowane pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku (w miejscu tym jeszcze przed 1989 r. organizowano manifestacje związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja) przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządy Gdańska i województwa pomorskiego. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli lokalnych władz, wzięła też udział młodzież polskiego pochodzenia z Rosji i Białorusi.

PAP/RIRM

drukuj