fot. PAP/Andrzej Grygiel

Komorowski: Polska czołową, innowacyjną gospodarką. Raport jest inny

Polska w ciągu 10 lat chce być w pierwszej dziesiątce innowacyjnych gospodarek UE – powiedział prezydent Bronisław Komorowski. Pomóc w tym, według Komorowskiego, ma m.in. złożony przez niego projekt ustawy o innowacyjności.

Jednak z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że optymizm firm nieco przygasł, mimo, że kondycja przedsiębiorstw w Polsce na początku roku pozostawała dobra i stabilna. Większość firm skorygowała w dół swoje oczekiwania, co do drugiego kwartału bieżącego roku – wynika z dokumentu NBP. Przyczyną ma być seria niekorzystnych zjawisk dla przedsiębiorstw, takich jak umocnienie się złotego względem euro przy osłabieniu złotego względem dolara.

Z raportu wynika ponadto, że dane za I kwartał bieżącego roku oraz prognozy formułowane na II kwartał wskazują na osłabienie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw.

Polityka obecnego rządu nie sprzyja przedsiębiorczości, nie służy też innowacyjności – ocenił dr Marian Szołucha, ekonomista.

– Przedsiębiorców, tych, którzy zatrudniają kolejnych obywateli naszego kraju, w naszym systemie fiskalnym, gospodarczym i prawnym nie promuje się. Opodatkowane i obłożone innymi daninami publicznymi jest w zasadzie wszystko. Inwestycje, majątek, dochód, konsumpcja – każda nasza aktywność wiąże się z haraczem na rzecz państwa. To demotywuje ludzi. Pan prezydent Komorowski na takie problemy jak innowacyjność, nierówność wobec prawa – z jednej strony fiskusa, a z drugiej obywatela – ma pomysł nowelizacji ordynacji podatkowej i inne inicjatywy – szkoda, że wypływają one z Pałacu Prezydenckiego pod koniec pięcioletniej kadencji pana Bronisława Komorowskiego – powiedział dr Marian Szołucha.

W dokumencie wskazano, że niemniejsze znacznie miało wyhamowanie spadków cen surowców, przede wszystkim paliw, przy nadal malejących cenach produkcji przemysłu. Natomiast czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na kondycję firm, był spadek stóp procentowych NBP.

RIRM

drukuj