Komitet Obrony przed Sektami powiadomi prokuraturę ws. znieważenia o. T. Rydzyka

„Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą” złoży doniesienie do Prokuratura Okręgowego w Toruniu  w sprawie znieważenia o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR przez profesora Jana Hartmana.

W dniu 28.11.2017 r. na portalu „wPolityce.pl” ukazał się  artykuł:  Hartman w szale nienawiści po konferencji „Pamięć i nadzieja” w Toruniu: „Oskarżam Żydów – nie wszystkich, lecz licznych – o zdradę”.

Portal cytuje wypowiedź profesora Jana Hartmana, który publicznie znieważył o. Tadeusza Rydzyka oraz polityków izraelskich, dziękujących za upamiętnienie Polaków ratujących Żydów.

Prof. Jan Hartman nie może przeboleć niedzielnej uroczystości w Toruniu. Podczas niej przypomniano o Polakach ratujących Żydów. Na swoim blogu oskarżył uczestniczących w niej izraelskich polityków o zdradę.

W niedzielę, w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Pamięć i nadzieja”, poświęconą pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Uczestnicy w niej m.in. polscy i izraelscy politycy.

Jan Hartman zaatakował o. Tadeusza Rydzyka, zarzucając mu antysemityzm i nawiązywanie do rzekomych antysemickich tradycji Kościoła katolickiego w Polsce.

„Łzy cisną mi się do oczu, gdy widzę pierwszego nienawistnika Żydów, spadkobiercę najgorszych tradycji endeckiego, antysemickiego katolicyzmu międzywojnia, Tadeusza Rydzyka, triumfującego – w obecności najwyższych władz RP – niczym król Ubu w roli kapłana i kustosza pamięci Sprawiedliwych wśród narodów świata” – napisał Jan Hartman.

W ocenie filozofa uczestnictwo izraelskich polityków w toruńskiej uroczystości jest ich moralną klęską.

„Żydzi, w tym i polscy Żydzi, ponieśli dziś moralną klęskę. Zawiedli na tym polu, na którym najbardziej należało na nich liczyć” — podsumował prof. Jan Hartman.

Obecni na uroczystości politycy i działacze izraelscy dziękowali o. Tadeuszowi Rydzykowi za upamiętnienie Polaków ratujących Żydów.

– Chciałbym podziękować o. Tadeuszowi Rydzykowi za odwagę, za wzniesienie tej kaplicy. Wielki to zaszczyt dla mnie, że mogę reprezentować fundację „From the Depths”. Naszym obowiązkiem jest pamiętanie o tych bohaterach i pamięć o tych, którzy są pośród nas. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialny za to, by uczynić dla nich jeszcze więcej i traktować ich w taki sposób, na jaki zasługują — mówił Jonny Daniels, szef fundacji From the Depths, podczas uroczystości w Toruniu.

Art.256. § 1 Kodeksu Karnego mówi: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 216. § 2. Kodeksu Karnego mówi: Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

RIRM/Ryszard Nowak

drukuj