Komisja Finansów Publicznych zajmie się zmianami podatku PIT

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany przygotowane przez posłów PiS-u mają ukrócić patologie, które – jak wskazują autorzy – dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa. Chodzi o przyznawanie członkom zarządów wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.

Poseł PiS-u Gabriela Masłowska, która uzasadniała dziś w Sejmie projekt wskazała, że taki proceder jest niezasadny.

Niewielka część pracowników otrzymujących znacząco ponadprzeciętne wynagrodzenia, nierzadko w wyniku powiązań lub układów, została rażąco uprzywilejowana poprzez przyznanie prawa do odpraw lub do wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, przez okres dłuższy niż przysługujący większości pracowników. Przyznanie tych praw do odpraw lub wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencjijak doświadczenie wskazujenie jest zasadne ekonomicznie dla pracodawców. Stanowi ono bowiem nadmierne obciążenie podmiotów, dokonujących wypłat, a także nie ma racjonalnego uzasadnienia gospodarczego i społecznego – powiedziała poseł Gabriela Masłowska.

Projekt zakłada, m.in. że po przekroczeniu określonych limitów odprawy i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa zostałyby obłożone 65-proc. stawką podatku.

PO oczekuje dyskusji, po której podejmie decyzję o poparciu projektu, choć zaznacza, że budzi on wątpliwości prawne.

Kukiz’15 zapowiedziało poparcie ustawy, Nowoczesna wstrzymanie się od głosu. PSL z kolei krytykował szybkie tempo prac nad zamianami.

RIRM

drukuj